Σαραντίδης, Στυλιανός Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές : Οικονομική ολοκλήρωση και πολιτικές: Θεωρία και εφαρμογές Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2002 Αρχές οικονομικής επιστήμης Συγγραφέας Μπένου Γ. Χαρτόδετο
2002 Σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση : Εισαγωγική εισοδηματική ανάλυση και εθνικοί λογαριασμοί Συγγραφέας Μπένου Ε. Χαρτόδετο
2002 Σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση : Μακροοικονομικά υποδείγματα Συγγραφέας Μπένου Ε. Χαρτόδετο
1998 Αρχές οικονομικής επιστήμης Συγγραφέας Μπένου Ε. Χαρτόδετο
1994 Essays in Honor of Constantine G. Drakatos Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1991 Σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση : Μακροοικονομικά υποδείγματα Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
1991 Σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση : Μακροοικονομικά υποδείγματα Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
1990 Σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση : Εισαγωγική εισοδηματική ανάλυση και εθνικοί λογαριασμοί Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
1990 Σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση : Εισαγωγική εισοδηματική ανάλυση και εθνικοί λογαριασμοί Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές : Οικονομική ολοκλήρωση και πολιτικές: Θεωρία και εφαρμογές Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2002 Αρχές οικονομικής επιστήμης Μπένου Γ. Χαρτόδετο
2002 Σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση : Εισαγωγική εισοδηματική ανάλυση και εθνικοί λογαριασμοί Μπένου Ε. Χαρτόδετο
2002 Σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση : Μακροοικονομικά υποδείγματα Μπένου Ε. Χαρτόδετο
1998 Αρχές οικονομικής επιστήμης Μπένου Ε. Χαρτόδετο
1994 Essays in Honor of Constantine G. Drakatos Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1991 Σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση : Μακροοικονομικά υποδείγματα Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
1991 Σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση : Μακροοικονομικά υποδείγματα Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
1990 Σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση : Εισαγωγική εισοδηματική ανάλυση και εθνικοί λογαριασμοί Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
1990 Σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση : Εισαγωγική εισοδηματική ανάλυση και εθνικοί λογαριασμοί Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα