Το ήπιο δίκαιο στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-933-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2/2012
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
284 σελ.
Περιγραφή

Η μονογραφία `Το ήπιο δίκαιο στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης` είναι προϊόν μιας έρευνας που ξεκίνησε από τη διαπίστωση ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εξαντλείται σε συγκεκριμένους τύπους πράξεων, αλλά ανιχνεύεται σε ένα ευρύ φάσμα κανόνων και κειμένων που επηρεάζουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους τη λειτουργία της ενωσιακής έννομης τάξης. Η μελέτη του ήπιου δικαίου δεν αφορά μόνο νομικές πράξεις και κανόνες, αλλά ανάγεται ταυτόχρονα σε μελέτη της δομής και της λειτουργίας του θεσμικού συστήματος της Ένωσης. Η μονογραφία διαρθρώνεται σε τρία μέρη: α) Η δομή του ήπιου δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) η λειτουργία του ήπιου δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γ) η φύση του ήπιου δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάζονται οι νομικές μορφές του ήπιου δικαίου στην ΕΕ, όπως η Σύσταση, η Γνώμη, το Πρόγραμμα, οι Κατευθυντήριες Γραμμές, οι Ανακοινώσεις της Επιτροπής, τα Συμπεράσματα, τα Ψηφίσματα κ.ά. Η έκδοση εμπλουτίζεται από πλήρες ευρετήριο νομολογίας, ευρετήριο βιβλιογραφίας, αλφαβητικό ευρετήριο και κατάλογο των πράξεων που αναφέρονται στη μελέτη.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-04-19 16:27:54