Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Ερευνητικές εργασίες στην Ελλάδα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-546-076-1
Πεδίο, Αθήνα, 5/2012
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 34.74 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 16 εκ, 536 σελ.
Περιγραφή

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται η συλλογική βούληση των ανθρώπων ενός επιστημονικού πεδίου είναι η έρευνα για την παραγωγή θεωρίας. Σκεφτήκαμε πως για να προχωρήσει η έρευνα στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καλό είναι να καταγραφεί η μέχρι σήμερα κατάσταση της έρευνας στην Ελλάδα προς χρήση των νέων ερευνητών/τριών που ξεκινούν ή ξεκίνησαν να εμβαθύνουν σε κάποια από τα επιμέρους θέματα με τα οποία εκδηλώνεται το ερευνητικό ενδιαφέρον του χώρου μας. Και επειδή κατά τεκμήριο κάποιες από τις πιο συγκροτημένες ερευνητικές μελέτες έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο διδακτορικών διατριβών, επιχειρήσαμε να χαρτογραφήσουμε όσο πιο περιεκτικά γίνεται την έρευνα σε επίπεδο διδακτορικών διατριβών που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας και αφορά το πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Αφιερώνουμε το παρόν βιβλίο στην προσπάθεια θεμελίωσης της προοπτικής μιας αειφορικής σχέσης με τους συνανθρώπους μας και τον πλανήτη μας, και ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλους και όλες που επιχειρούν να εκπονήσουν σχετικές διδακτορικές διατριβές γιατί τις θεωρούμε μέρος της προοπτικής αυτής. Ταυτόχρονα ελπίζουμε το βιβλίο αυτό να τους/τις βοηθήσει στο έργο τους.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εισαγωγή - Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Ευγενία Φλογαΐτη
Σχηματοποίηση των εννοιών-Μια διδακτική στρατηγική στη διάθεση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εφαρμογή σε διδακτική ενότητα του νερού-Γ' τάξη Γυμνασίου - Ε. Αγγελίδου
Η Περιβαλλοντική Αγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση και οι τάσεις των δασκάλων - Α. Αθανασάκης
Εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Στ' Τάξη του Δημοτικού Σχολείου για την οικολογικοποίηση της σκέψης των μαθητών - Ν. Αναστασάτος
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαμορφωτική αξιολόγηση ενός εικονικού περιβάλλοντος εργασίας για τον σχεδιασμό προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Κ. Ι. Γαβριλάκης
Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης της Περιβαλλοντικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Ά. Ε. Γιαννούλας
Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Μ. Δασκολιά
Εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για την αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλλον σε θέματα που αφορούν την ενέργεια - Δ. Ν. Δικαιάκος
Αξιολόγηση του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
'Πρώτη γνωριμία με τους φυσικούς πόρους: από την παραγωγή στην κατανάλωση' - Μ. Δίτσιου
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Δημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου: διερεύνηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων - Α. Ζαχαρίου
Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υλοποιήσουν τις αρχές, τους στόχους, τις μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις, όπως αυτές προτείνονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Έ. Ζυγούρη
Σχολική Γεωγραφία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Γεωγραφία - Δ. Καλαϊτζίδης
Έρευνα δράσης στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός προγράμματος για την τοπική αρχιτεκτονική κληρονομιά - Δ. Καμαρινού
Η έννοια της συμμετοχής στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου.
Μια έρευνα δράσης σε δημοτικό σχολείο - Χ. Κάτσενου
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως προαιρετική δραστηριότητα στα σχολεία, προσανατολισμοί και προοπτικές - Γ. Κιμιωνής
Αξιοποίηση της έρευνας δράσης στη βελτίωση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού - Π. Κοσμίδης
Διδακτική προσέγγιση των ήπιων μορφών ενέργειας στο Γυμνάσιο, με το παραδοσιακό και το εποικοδομητικό πρότυπο - Χ. Κουτσούμπας
Στάσεις των δασκάλων απέναντι στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Το παράδειγμα των δασκάλων του νομού Φλώρινας - Σ. Π. Κωνσταντινόπουλος
Η επίδραση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στους κρίσιμους παράγοντες της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των μαθητών Λυκείου - Χ. Λαλαζήση
Η συμβολή ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών στην προσχολική ηλικία - Λ. Λιθοξοΐδου
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού (λογισμικού) υλικού μέσω Η/Υ: Μια στρατηγική για την επίτευξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Μ. Λούντζη
Διερεύνηση τοπικών οικολογικών διαταραχών μέσω πειραμάτων με επικίνδυνα προϊόντα οικιακής και σχολικής χρήσης. Δυνατότητες αντιμετώπισης των διαταραχών μέσα από την εκπαίδευση στο πλαίσιο διδακτικής παρέμβασης με στόχο την εννοιολογική αλλαγή - Γ. Μαλανδράκης
[...]
Add: - Upd: 2021-06-08 08:16:47