Γεωργόπουλος, Αλέξανδρος Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Επίκαιρα Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής : Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Χρήστο Π. Φράγκο Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2017 Ηθική και εκπαίδευση: Διλήμματα και προοπτικές Συγγραφέας Κριτική EPUB
2014 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση : Ζητήματα ταυτότητας Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2014 Γη. : Ένας Μικρός και Εύθραυστος Πλανήτης Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2014 Στη σκιά του ανθρώπου Επιμέλεια Αντιγόνη Χαρτόδετο
2013 Κλιματική δικαιοσύνη : Προοπτικές για την κλιματική κρίση και την κοινωνική αλλαγή Επιστημονική επιμέλεια Αντιγόνη Χαρτόδετο
2012 Περιβαλλοντική εκπαίδευση : Ερευνητικές εργασίες στην Ελλάδα Επιμέλεια Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Από την εκπαίδευση του οφέλους στην παιδεία του βάθους : Πρακτικά ημερίδας, Παρασκευή 14 Μαΐου 2010 Εισήγηση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πολυτεχνική Σχολή Χαρτόδετο
2011 Περιβαλλοντική ηθική : Από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή Συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2010 Η πολιτική βία είναι πάντοτε φασιστική : Μια συλλογή κειμένων ενάντια στον τρόμο Συγγραφέας Διάπυρον Χαρτόδετο
2010 Ηθική και εκπαίδευση: Διλήμματα και προοπτικές Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2010 Περιβάλλον, Κοινωνία, Ηθική: 2η διεθνής ημερίδα περιβαλλοντικής ηθικής Συγγραφέας Αειφορία - ΜΚΟ Σόλων Χαρτόδετο
2009 Περιβαλλοντική ηθική : Από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή Συγγραφέας Ατραπός Σκληρόδετο
2006 Η πολιτική οικολογία στην Ελλάδα Εισήγηση Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Περιβαλλοντική εκπαίδευση : Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται... Συγγραφέας, Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Περιβαλλοντική ηθική Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Περιβαλλοντική εκπαίδευση : Αρχές - φιλοσοφία, μεθοδολογία, παιχνίδια και ασκήσεις Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Επίκαιρα Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής : Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Χρήστο Π. Φράγκο Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2017 Ηθική και εκπαίδευση: Διλήμματα και προοπτικές Κριτική EPUB
2014 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση : Ζητήματα ταυτότητας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2014 Γη. : Ένας Μικρός και Εύθραυστος Πλανήτης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2013 Κλιματική δικαιοσύνη : Προοπτικές για την κλιματική κρίση και την κοινωνική αλλαγή Αντιγόνη Χαρτόδετο
2011 Περιβαλλοντική ηθική : Από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή Διάδραση Χαρτόδετο
2010 Η πολιτική βία είναι πάντοτε φασιστική : Μια συλλογή κειμένων ενάντια στον τρόμο Διάπυρον Χαρτόδετο
2010 Ηθική και εκπαίδευση: Διλήμματα και προοπτικές Κριτική Χαρτόδετο
2010 Περιβάλλον, Κοινωνία, Ηθική: 2η διεθνής ημερίδα περιβαλλοντικής ηθικής Αειφορία - ΜΚΟ Σόλων Χαρτόδετο
2009 Περιβαλλοντική ηθική : Από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή Ατραπός Σκληρόδετο
2005 Περιβαλλοντική εκπαίδευση : Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται... Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Περιβαλλοντική ηθική Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Περιβαλλοντική εκπαίδευση : Αρχές - φιλοσοφία, μεθοδολογία, παιχνίδια και ασκήσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Στη σκιά του ανθρώπου Αντιγόνη Χαρτόδετο
2012 Περιβαλλοντική εκπαίδευση : Ερευνητικές εργασίες στην Ελλάδα Πεδίο Χαρτόδετο
2005 Περιβαλλοντική εκπαίδευση : Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται... Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Από την εκπαίδευση του οφέλους στην παιδεία του βάθους : Πρακτικά ημερίδας, Παρασκευή 14 Μαΐου 2010 Εισήγηση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πολυτεχνική Σχολή Χαρτόδετο
2006 Η πολιτική οικολογία στην Ελλάδα Εισήγηση Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο