Θεωρία και πράξη της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής
Οπτικοακουστικό σύστημα εκμάθησης
Κυκλοφορεί
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 170 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00