Βυζαντινές Εκδόσεις
  •  
  • Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις: 15 τίτλοι
Διεύθυνση
Ζήνωνος 7-9
104 31 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 5231809
Fax
210 5231809
Email
kakoulidis@byzantinemusic.gr