Κακουλίδης, Γεώργιος Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Πρακτική οκτάηχος Κυριακής. Εσπερινός. Όρθρος. Θ. Λειτουργία : Οπτικοακουστικό σύστημα εκμάθησης Συγγραφέας Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2010 Πρακτική οκτάηχος της Κυριακής: Όρθρος : Οπτικοακουστικό σύστημα εκμάθησης Συγγραφέας Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Ελληνικά δημοτικά τραγούδια : Σε βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική σημειογραφία και λατινική μουσική Συγγραφέας Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
2002 Μουσικό εγκόλπιο των Ιερέων : Με πλήρη αρμονική συνήχηση Συγγραφέας Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1999 Πως να βρίσκουμε πρακτικά τους οκτώ ήχους της βυζαντινής μουσικής : Πρακτική μέθοδος εκμάθησης της ψαλτικής τέχνης: Οπτικοακουστικό σύστημα εκμάθησης Συγγραφέας Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1998 Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς : Με πλήρη χορωδιακή αρμονική συνήχηση Συγγραφέας Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1998 Μουσικόν Τριώδιον : Με πλήρη χορωδιακή αρμονική συνήχηση Συγγραφέας Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1997 Βυζαντινός εσπερινός : Με πλήρη χορωδιακή αρμονική συνήχηση Συγγραφέας Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1995 Μουσικόν μηνιαίον : Δεκέμβριος-Ιανουάριος: Με πλήρη χορωδιακή αρμονική συνήχηση Συγγραφέας Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1995 Μουσικόν πεντηκοστάριον : Με πλήρη χορωδιακή αρμονική συνήχηση Συγγραφέας Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1994 Μουσικό εγκόλπιο του ιεροψάλτου Συγγραφέας Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1993 Μουσικόν μηνιαίον : Δεκέμβριος-Ιανουάριος: Με πλήρη χορωδιακή αρμονική συνήχηση Συγγραφέας Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1991 Βυζαντινός όρθρος : Με πλήρη αρμονική συνήχηση Συγγραφέας Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1988 Θεωρία και πράξη της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής : Οπτικοακουστικό σύστημα εκμάθησης Συγγραφέας Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1984 Βυζαντινή Θεία Λειτουργία Συγγραφέας Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Πρακτική οκτάηχος Κυριακής. Εσπερινός. Όρθρος. Θ. Λειτουργία : Οπτικοακουστικό σύστημα εκμάθησης Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2010 Πρακτική οκτάηχος της Κυριακής: Όρθρος : Οπτικοακουστικό σύστημα εκμάθησης Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Ελληνικά δημοτικά τραγούδια : Σε βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική σημειογραφία και λατινική μουσική Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
2002 Μουσικό εγκόλπιο των Ιερέων : Με πλήρη αρμονική συνήχηση Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1999 Πως να βρίσκουμε πρακτικά τους οκτώ ήχους της βυζαντινής μουσικής : Πρακτική μέθοδος εκμάθησης της ψαλτικής τέχνης: Οπτικοακουστικό σύστημα εκμάθησης Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1998 Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς : Με πλήρη χορωδιακή αρμονική συνήχηση Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1998 Μουσικόν Τριώδιον : Με πλήρη χορωδιακή αρμονική συνήχηση Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1997 Βυζαντινός εσπερινός : Με πλήρη χορωδιακή αρμονική συνήχηση Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1995 Μουσικόν μηνιαίον : Δεκέμβριος-Ιανουάριος: Με πλήρη χορωδιακή αρμονική συνήχηση Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1995 Μουσικόν πεντηκοστάριον : Με πλήρη χορωδιακή αρμονική συνήχηση Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1994 Μουσικό εγκόλπιο του ιεροψάλτου Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1993 Μουσικόν μηνιαίον : Δεκέμβριος-Ιανουάριος: Με πλήρη χορωδιακή αρμονική συνήχηση Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1991 Βυζαντινός όρθρος : Με πλήρη αρμονική συνήχηση Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Δερματόδετο
1988 Θεωρία και πράξη της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής : Οπτικοακουστικό σύστημα εκμάθησης Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1984 Βυζαντινή Θεία Λειτουργία Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα