Θέατρο και πολιτισμός στο σχολείο για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 532 γρ, 302 σελ.
Περιγραφή

Από τις εκδόσεις του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ (Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών) του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, δημοσιεύθηκε η μελέτη "Θέατρο και πολιτισμός στο σχολείο. για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" με συγγραφείς τους Θόδωρο Γραμματά και Τηλέμαχο Μουδατσάκι.

Η μελέτη απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα ελληνικά σχολεία της ομογένειας και στοχεύει, με βάση τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής και θεατρολογικής επιστήμης να προτείνει σύγχρονες και έγκυρες μορφές αξιοποίησης του Θεάτρου στο σχολείο. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται για την ανανέωση των παραδοσιακών σχολικών εορτών με εθνικό και θρησκευτικό περιεχόμενο, σε τρόπο ώστε χωρίς να υποβαθμίζονται ούτε να περιθωριοποιούνται τα αντίστοιχα μηνύματα, να εκσυγχρονίζονται και να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις ανάγκες του σύγχρονου πολυπολιτισμικού σχολείου.