Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε..Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
  •  
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε..Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.): 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Πανεπιστημιούπολη
741 00 Ρέθυμνο
Τηλέφωνο
28310 77605 , 28310 77635
Fax
28310 77636
Email
ediamme@edc.uoc.gr
Website