Η πόλη στους νεότερους χρόνους
Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις 19ος-20ός αι.: Πρακτικά του Β διεθνούς συνεδρίου: Αθήνα, 27-30 Νοεμβρίου 1997
La ville à l' époque moderne
Dimensions mediterranéennes et balkaniques XIXe-XXe siècles: Actes du IIe colloque international: Athènes, 27-30 Novembre 1997
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7089-17-5
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,411 γρ., 670 σελ.
Περιγραφή

Η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού προσπάθησε, με το διεθνές συνέδριο «Νεοελληνική πόλη: Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος» που διοργάνωσε το 1984, να απογράψει, συγκριτικά με άλλες χώρες, το επίπεδο των σχετικών σπουδών στην Ελλάδα. Όπως φαίνεται από τα Πρακτικά του συνεδρίου, που εξέδωσε το 1985 η Εταιρεία, η προσπάθεια αυτή απέβη χρήσιμη και καρποφόρα: δεκάδες οι σύνεδροι, ιστορικοί και αρχιτέκτονες Έλληνες και ξένοι, πολλές πρωτότυπες ανακοινώσεις, διάθεση για επιστημονικό διάλογο. Δεκατρία χρόνια αργότερα, η ίδια Εταιρεία (με συνδιοργανωτή το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών) επιχείρησε, με το συνέδριο «Η πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος-20ός αιώνας)», να διαπιστώσει τις μεταβολές που στο διάστημα αυτό συντελέστηκαν στη μελέτη του αστικού φαινομένου. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Κατασκευή του αστικού χώρου
Νέες ανάγκες, νέα φαινόμενα στην πόλη
Η μνήμη της πόλης
Αφήγηση του αστικού φαινομένου
Αναπαραστάσεις της πόλης
Κοινωνικές σχέσεις και δημογραφικές συνιστώσες
Η πόλη στη λογοτεχνία
Η πόλη στις κοινωνικές επιστήμες
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - RESUMES
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - PROGRAMME DU COLLOQUE.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00