Βεντούρα, Λίνα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Διλήμματα και συμφραζόμενα του προσφυγικού ζητήματος Εισήγηση Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2017 Σύνορα / Όρια. Τοπικά ιγ΄ Συγγραφέας , Επιμέλεια Νήσος Χαρτόδετο
2013 Το έθνος πέραν των συνόρων Συγγραφέας, Επιμέλεια Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2011 Μετανάστευση και κοινωνικά σύνορα Συγγραφέας, Επιμέλεια Νήσος Χαρτόδετο
2011 Τι είν' η πατρίδα μας; Συγγραφέας Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2010 Η διασπορά Επιμέλεια Νήσος Χαρτόδετο
2009 Μετανάστες και μειονότητες Συγγραφέας Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2007 Η μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2006 Οι Έλληνες στη διασπορά Συγγραφέας Βουλή των Ελλήνων Χαρτόδετο
2006 Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η Ελλάδα της μετανάστευσης Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2004 Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1933-2002 Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2000 Η πόλη στους νεότερους χρόνους Εισήγηση Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων Χαρτόδετο
1999 Έλληνες μετανάστες στο Βέλγιο Συγγραφέας Νεφέλη Χαρτόδετο
1994 Μετανάστευση και έθνος Συγγραφέας Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Σύνορα / Όρια. Τοπικά ιγ΄ Νήσος Χαρτόδετο
2013 Το έθνος πέραν των συνόρων Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2011 Μετανάστευση και κοινωνικά σύνορα Νήσος Χαρτόδετο
2011 Τι είν' η πατρίδα μας; Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2009 Μετανάστες και μειονότητες Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2007 Η μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2006 Οι Έλληνες στη διασπορά Βουλή των Ελλήνων Χαρτόδετο
2006 Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η Ελλάδα της μετανάστευσης Κριτική Χαρτόδετο
2004 Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1933-2002 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1999 Έλληνες μετανάστες στο Βέλγιο Νεφέλη Χαρτόδετο
1994 Μετανάστευση και έθνος Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Σύνορα / Όρια. Τοπικά ιγ΄ Νήσος Χαρτόδετο
2013 Το έθνος πέραν των συνόρων Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2011 Μετανάστευση και κοινωνικά σύνορα Νήσος Χαρτόδετο
2010 Η διασπορά Νήσος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Διλήμματα και συμφραζόμενα του προσφυγικού ζητήματος Εισήγηση Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2000 Η πόλη στους νεότερους χρόνους Εισήγηση Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων Χαρτόδετο