Κέντρον Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής (ΚΕΠΕΜ)
  •  
  • Κέντρον Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής (ΚΕΠΕΜ): 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Ερσης 9 & Πουλχερίας
11473 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 8237447
Fax
2108811937
Email
info@kepem.org
Website