Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Λιβαδειάς
  •  
  • Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Λιβαδειάς: 3 τίτλοι
Διεύθυνση
Χαιρωνείας - Ακοντίου 1
321 31 Λειβαδιά
Τηλέφωνο
Fax
Email
Website