Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τελλόγλειο Ίδρυμα
  •  
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τελλόγλειο Ίδρυμα: 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Αγ. Δημητρίου 159Α
546 36 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 991618
Fax
Email
aroumpi@mus.auth.gr
Website