Ακαδημία Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης
  •  
  • Ακαδημία Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Βασ. Γεωργίου Β΄ 14
106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 7231744
Fax
210 7241393
Email
Website