Πέλλα
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Κωλλέτη 15
106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3818205 , 210 3816286
Email
ameli@in.gr
Website