Πάντειο Πανεπιστήμιο. Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Ελληνιστικού Δικαίου
  •  
  • Πάντειο Πανεπιστήμιο. Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Ελληνιστικού Δικαίου: 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Συγγρού 136
176 71 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 9201596
Fax
210 7790332
Email
centregreeklaw@panteion.gr
Website