Όμβρος
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ασκληπιού 23
106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3644073
Email
omvros@otenet.gr
Website