Μουσείο Μπενάκη
  • Μουσείο Μπενάκη: 460 τίτλοι
Διεύθυνση
Κουμπάρη 1,
106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3671053 , 210 3671000
Fax
210 3633952
Email
benaki@benaki.gr
Website