Ίτανος
  •  
  • Ίτανος: 68 εγγραφές
Διεύθυνση
Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Οδός Θ' 25
714 08 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο
2810 380931-5 , 2810 380930 Fax
Fax
210 7226913
Email
detorakis@her.forthnet.gr