ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων Εκδοτική
  • ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων Εκδοτική: 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Πλ. 23ης Μαρτίου
24 100 Καλαμάτα
Τηλέφωνο
27210 62200
Fax
27210 62229
Email
cb@messinianchamber.gr
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες