Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
  •  
  • Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Ακαδημίας 60
106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3398102-3
Fax
210 3610537
Email
info@dsa.gr
Website