Δεκαεπτά Όγδοα
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ξενίου Διός 6
166 72 Βάρκιζα
Τηλέφωνο
210 8974063 , 210 9238280
Email
Website