Τσιμίνος, Γιώργος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ναυτιλιακή ρύπανση MARPOL 73/78 & λοιπές διεθνείς συμβάσεις Συγγραφέας 24 γράμματα Χαρτόδετο
2022 Ευστάθεια πλοίου Συγγραφέας 24 γράμματα Χαρτόδετο
2022 Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα Συγγραφέας 24 γράμματα Χαρτόδετο
2022 Σημειώσεις Ναυπηγίας Συγγραφέας 24 γράμματα Χαρτόδετο
2022 Στοιχεία Ναυτικής Μετεωρολογίας Συγγραφέας 24 γράμματα Χαρτόδετο
2020 Η κλασική Ναυσιπλοΐα και οι υπολογισμοί της Συγγραφέας 24 γράμματα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ναυτιλιακή ρύπανση MARPOL 73/78 & λοιπές διεθνείς συμβάσεις 24 γράμματα Χαρτόδετο
2022 Ευστάθεια πλοίου 24 γράμματα Χαρτόδετο
2022 Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα 24 γράμματα Χαρτόδετο
2022 Σημειώσεις Ναυπηγίας 24 γράμματα Χαρτόδετο
2022 Στοιχεία Ναυτικής Μετεωρολογίας 24 γράμματα Χαρτόδετο
2020 Η κλασική Ναυσιπλοΐα και οι υπολογισμοί της 24 γράμματα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα