Λιγωμένου, Άννα
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής : • Είδη Τραπεζικών Καταθέσεων • Απόρρητο Τραπεζικών Καταθέσεων • Μεθοδολογία ελέγχου Τραπεζικών Καταθέσεων • Ανταλλαγή πληροφοριών • Καταπολέμηση Φοροδιαφυγής και Φοροαποφυγής • Διοικητική και Δικαστική προστασία • Κατασχέσεις Τραπεζικών Λογαριασμών Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2023 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης - Τόμος Ι : Η νέα περιφερειακή οργάνωση του κράτους • Νομολογία • Οι 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις • Το οργανωτικό πλαίσιο των αποκεντρωμένων διοικήσεων • Η περιφερειακή οργάνωση στα κράτη της Ευρώπης Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2023 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης Τόμος Ι Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Σύγχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Συγγραφέας, Επιμέλεια τόμου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος Σύμμεικτα εις μνήμην Γεωργίου Χ.Παναγιωτόπουλου : Mélanges à la mémoire de Georges H. Panagiotopoulos Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Σύμμεικτα προς τιμήν Κώστα Γ. Μαυριά - Τόμοι Ι-ΙΙ Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2022 Σύμμεικτα προς τιμήν Κώστα Γ. Μαυριά - Τόμος Ι Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2022 Σύμμεικτα προς τιμήν Κώστα Γ. Μαυριά - Τόμος ΙΙ Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2021 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης - Τόμος Α Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο και Τεχνολογία : ΚΒ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Δημόσια Διακυβέρνηση : Προοπτικές και προκλήσεις στον 21ο αιώνα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Κιβωτός φιλίας : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Σύγχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος Σύμμεικτα εις μνήμην Γεωργίου Χ.Παναγιωτόπουλου : Mélanges à la mémoire de Georges H. Panagiotopoulos Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Σύμμεικτα προς τιμήν Κώστα Γ. Μαυριά - Τόμοι Ι-ΙΙ Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2022 Σύμμεικτα προς τιμήν Κώστα Γ. Μαυριά - Τόμος Ι Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2022 Σύμμεικτα προς τιμήν Κώστα Γ. Μαυριά - Τόμος ΙΙ Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2019 Δίκαιο και Τεχνολογία : ΚΒ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Δημόσια Διακυβέρνηση : Προοπτικές και προκλήσεις στον 21ο αιώνα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Κιβωτός φιλίας : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Σύγχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο και Τεχνολογία : ΚΒ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής : • Είδη Τραπεζικών Καταθέσεων • Απόρρητο Τραπεζικών Καταθέσεων • Μεθοδολογία ελέγχου Τραπεζικών Καταθέσεων • Ανταλλαγή πληροφοριών • Καταπολέμηση Φοροδιαφυγής και Φοροαποφυγής • Διοικητική και Δικαστική προστασία • Κατασχέσεις Τραπεζικών Λογαριασμών Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2023 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης - Τόμος Ι : Η νέα περιφερειακή οργάνωση του κράτους • Νομολογία • Οι 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις • Το οργανωτικό πλαίσιο των αποκεντρωμένων διοικήσεων • Η περιφερειακή οργάνωση στα κράτη της Ευρώπης Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2023 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης Τόμος Ι Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης - Τόμος Α Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο