Χριστοφορίδου - Φωτιάδου, Σοφία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Παράξενες Μέρες Συγγραφέας, Εικονογράφηση Ένατη Διάσταση Χαρτόδετο
2012 Kompendium Mobi 6C Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2011 Kompendium Mobi 5A2 Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2011 Kompendium Mobi 6C Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2011 Kompendium Mobi 5A Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2011 Kompendium Mobi 6C Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2009 Mobi 5A Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2009 Kompendium Mobi 6A Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2009 Kompendium Mobi 6C Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2009 Kompendium Mobi 6C Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2009 Kompendium Mobi 6C Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2009 Lesen und Horen 5A2 Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2006 Dubbdidu Deutsch im Nu! : Kompendium Mobi 5A: Βιβλίο γερμανικών Ε' Δημοτικού Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2006 Dubbdidu Deutsch im Nu! Kompendium Mobi 6C : Βιβλίο γερμανικών Στ' δημοτικού (προετοιμασία για τη Γερμανική Σχολή) Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2006 Dubbdidu Deutsch im Nu! Kompendium Mobi 6C : Βιβλίο γερμανικών Στ' δημοτικού (προετοιμασία για τη Γερμανική Σχολή) Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2006 Dubbdidu Deutsch im Nu! Kompendium Mobi 6C : Βιβλίο γερμανικών Στ' δημοτικού (προετοιμασία για τη Γερμανική Σχολή) Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 1C Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 1e Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 1d Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 2c Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 2b Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 2a Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium ZD 1c: Arbeitsmaterialien für den Unterricht in der Grundschule Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Παράξενες Μέρες Ένατη Διάσταση Χαρτόδετο
2012 Kompendium Mobi 6C Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2011 Kompendium Mobi 5A2 Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2011 Kompendium Mobi 6C Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2011 Kompendium Mobi 5A Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2011 Kompendium Mobi 6C Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2009 Mobi 5A Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2009 Kompendium Mobi 6A Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2009 Kompendium Mobi 6C Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2009 Kompendium Mobi 6C Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2009 Kompendium Mobi 6C Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2009 Lesen und Horen 5A2 Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2006 Dubbdidu Deutsch im Nu! : Kompendium Mobi 5A: Βιβλίο γερμανικών Ε' Δημοτικού Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2006 Dubbdidu Deutsch im Nu! Kompendium Mobi 6C : Βιβλίο γερμανικών Στ' δημοτικού (προετοιμασία για τη Γερμανική Σχολή) Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2006 Dubbdidu Deutsch im Nu! Kompendium Mobi 6C : Βιβλίο γερμανικών Στ' δημοτικού (προετοιμασία για τη Γερμανική Σχολή) Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2006 Dubbdidu Deutsch im Nu! Kompendium Mobi 6C : Βιβλίο γερμανικών Στ' δημοτικού (προετοιμασία για τη Γερμανική Σχολή) Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 1C Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 1e Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 1d Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 2c Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 2b Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 2a Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium ZD 1c: Arbeitsmaterialien für den Unterricht in der Grundschule Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Παράξενες Μέρες Ένατη Διάσταση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα