Χλέτσος, Μιχάλης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2014 Επιστημονική και Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση : Ελλάδα 2021 Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Οικονομικά της υγείας Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2011 Διακυβέρνηση και διαφθορά Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Οικονομικά της κοινωνικής προστασίας Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2010 Το πανεπιστήμιο σήμερα : Όψεις της κρίσης και βήματα προσαρμογής Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2010 Σύγχρονη πολιτική οικονομία Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2009 Τεχνικές οικονομετρίας και ανάλυσης χρονολογικών σειρών Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2008 Από την πρόνοια στην εργασία : Νέες τάσεις και προκλήσεις για την κοινωνική προστασία Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2008 Διεθνείς οικονομικές σχέσεις : Οικονομία και θεσμοί την εποχή της παγκοσμιοποίησης Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2008 Εναλλακτικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Η επιχειρηματικότητα στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο : Η περίπτωση της Ελλάδας Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Η κοινωνική πολιτική μετά την κρίση του κράτους πρόνοιας Συγγραφέας Επίκεντρο Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Το μέλλον της εργασίας : Σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη : Διαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Σύγχρονες προσεγγίσεις της ελληνικής οικονομίας Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2004 Εισαγωγή στη διοίκηση της παραγωγής : Μια σύγχρονη προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2003 Δικτύωση ολικής ποιότητας : Διοίκηση ολικής ποιότητας: Δίκτυα ανθρώπινου δυναμικού και πληροφορικών συστημάτων Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2003 Μύθοι και πραγματικότητα την εποχή της παγκοσμιοποίησης : Διεπιστημονική προσέγγιση Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2002 Οργανωσιακή επικοινωνία : Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2002 Αγγλο-Eλληνικό μαθηματικό λεξικό Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2002 Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2002 Το σύστημα κοινωνικής προστασίας από την ανεργία : Εμπειρίες, διαστάσεις και πολιτικές Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Οικονομική γεωγραφία : Στοιχεία θεωρίας και εμπειρικά παραδείγματα Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2001 Μετανάστες και μετανάστευση : Οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2001 Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης : Από τη θεωρία στην πράξη Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2001 Ελλάδα - Τουρκία : Άμυνα, οικονομία και εθνική στρατηγική Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2001 Κριτήρια αξιολόγησης στις αρχές οικονομίας Α΄ ενιαίου λυκείου : Τράπεζα θεμάτων Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2000 Αρχές οικονομίας Α΄ ενιαίου λυκείου : Γενικής παιδείας Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2000 Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Γ΄ ενιαίου λυκείου : Τεχνολογική κατεύθυνση, Β΄ κύκλος Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1999 Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Γ΄ ενιαίου λυκείου : Τεχνολογική κατεύθυνση, Β΄ κύκλος Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1999 Αρχές οικονομίας Α΄ ενιαίου λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1999 Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ΄ ενιαίου λυκείου : Μάθημα επιλογής όλων των κατευθύνσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1995 Η κοινωνική πολιτική μετά την κρίση του κράτους πρόνοιας Συγγραφέας Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2014 Επιστημονική και Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση : Ελλάδα 2021 Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Οικονομικά της υγείας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2011 Διακυβέρνηση και διαφθορά Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Οικονομικά της κοινωνικής προστασίας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2010 Το πανεπιστήμιο σήμερα : Όψεις της κρίσης και βήματα προσαρμογής Θεμέλιο Χαρτόδετο
2010 Σύγχρονη πολιτική οικονομία Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2008 Από την πρόνοια στην εργασία : Νέες τάσεις και προκλήσεις για την κοινωνική προστασία Κριτική Χαρτόδετο
2008 Εναλλακτικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Η κοινωνική πολιτική μετά την κρίση του κράτους πρόνοιας Επίκεντρο Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Το μέλλον της εργασίας : Σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2001 Μετανάστες και μετανάστευση : Οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2001 Κριτήρια αξιολόγησης στις αρχές οικονομίας Α΄ ενιαίου λυκείου : Τράπεζα θεμάτων Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2000 Αρχές οικονομίας Α΄ ενιαίου λυκείου : Γενικής παιδείας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2000 Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Γ΄ ενιαίου λυκείου : Τεχνολογική κατεύθυνση, Β΄ κύκλος Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1999 Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Γ΄ ενιαίου λυκείου : Τεχνολογική κατεύθυνση, Β΄ κύκλος Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1999 Αρχές οικονομίας Α΄ ενιαίου λυκείου Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1999 Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ΄ ενιαίου λυκείου : Μάθημα επιλογής όλων των κατευθύνσεων Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1995 Η κοινωνική πολιτική μετά την κρίση του κράτους πρόνοιας Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Επιστημονική και Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση : Ελλάδα 2021 Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Οικονομικά της υγείας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2011 Οικονομικά της κοινωνικής προστασίας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2010 Σύγχρονη πολιτική οικονομία Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2009 Τεχνικές οικονομετρίας και ανάλυσης χρονολογικών σειρών Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2008 Διεθνείς οικονομικές σχέσεις : Οικονομία και θεσμοί την εποχή της παγκοσμιοποίησης Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2008 Εναλλακτικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Η επιχειρηματικότητα στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο : Η περίπτωση της Ελλάδας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Το μέλλον της εργασίας : Σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη : Διαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Σύγχρονες προσεγγίσεις της ελληνικής οικονομίας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2004 Εισαγωγή στη διοίκηση της παραγωγής : Μια σύγχρονη προσέγγιση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2003 Δικτύωση ολικής ποιότητας : Διοίκηση ολικής ποιότητας: Δίκτυα ανθρώπινου δυναμικού και πληροφορικών συστημάτων Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2003 Μύθοι και πραγματικότητα την εποχή της παγκοσμιοποίησης : Διεπιστημονική προσέγγιση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2002 Οργανωσιακή επικοινωνία : Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2002 Αγγλο-Eλληνικό μαθηματικό λεξικό Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2002 Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2002 Το σύστημα κοινωνικής προστασίας από την ανεργία : Εμπειρίες, διαστάσεις και πολιτικές Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Οικονομική γεωγραφία : Στοιχεία θεωρίας και εμπειρικά παραδείγματα Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2001 Μετανάστες και μετανάστευση : Οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2001 Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης : Από τη θεωρία στην πράξη Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2001 Ελλάδα - Τουρκία : Άμυνα, οικονομία και εθνική στρατηγική Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα