Χατζόγλου, Πρόδρομος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 2Ε : Άνθρωποι, Τεχνολογία, διαδικασίες Επιστημονική επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2022 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών : 2η έκδοση Επιστημονική επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2018 Η Ερευνητική Μεθοδολογία στον Πραγματικό Κόσμο Επιστημονική επιμέλεια Τζιόλα Σκληρόδετο
2016 Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών Εισαγωγή, Επιστημονική επιμέλεια Κριτική EPUB
2016 Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών Εισαγωγή, Επιστημονική επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2014 Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης : Άνθρωποι, τεχνολογία, διαδικασίες Επιστημονική επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2014 Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης : Άνθρωποι, τεχνολογία, διαδικασίες Επιστημονική επιμέλεια Κριτική EPUB
2001 Επενδύσεις : Το περιβάλλον των επενδύσεων: Επένδυση σε κοινές μετοχές: Επένδυση σε χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος Επιστημονική επιμέλεια Έλλην Χαρτόδετο
2001 Επενδύσεις : Αμοιβαία κεφάλαια: Ακίνητα (real estate): Παράγωγα: Διαχείριση χαρτοφυλακίου Επιστημονική επιμέλεια Έλλην Χαρτόδετο
1994 Τεχνικές ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 2Ε : Άνθρωποι, Τεχνολογία, διαδικασίες Κριτική Χαρτόδετο
2022 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών : 2η έκδοση Κριτική Χαρτόδετο
2018 Η Ερευνητική Μεθοδολογία στον Πραγματικό Κόσμο Τζιόλα Σκληρόδετο
2016 Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών Κριτική EPUB
2016 Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών Κριτική Χαρτόδετο
2014 Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης : Άνθρωποι, τεχνολογία, διαδικασίες Κριτική Χαρτόδετο
2014 Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης : Άνθρωποι, τεχνολογία, διαδικασίες Κριτική EPUB
2001 Επενδύσεις : Το περιβάλλον των επενδύσεων: Επένδυση σε κοινές μετοχές: Επένδυση σε χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος Έλλην Χαρτόδετο
2001 Επενδύσεις : Αμοιβαία κεφάλαια: Ακίνητα (real estate): Παράγωγα: Διαχείριση χαρτοφυλακίου Έλλην Χαρτόδετο
1994 Τεχνικές ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων Ίων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα