Σελλούντος, Βάιος Η.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Εισαγωγή στην τεχνολογία του φυσικού αερίου Συγγραφέας Σέλκα - 4Μ Χαρτόδετο
2002 Θέρμανση - Κλιματισμός : Μελέτη, κατασκευή, εγκαταστάσεις, υλικά, δίκτυα, εξοπλισμός: Επίτομη έκδοση Συγγραφέας Σέλκα - 4Μ Χαρτόδετο
2002 Θέρμανση και κλιματισμός : Μελέτη, κατασκευή, εγκαταστάσεις, υλικά, δίκτυα, εξοπλισμός Συγγραφέας Σέλκα - 4Μ Χαρτόδετο
2002 Θέρμανση και κλιματισμός : Μελέτη, κατασκευή, εγκαταστάσεις, υλικά, δίκτυα, εξοπλισμός Συγγραφέας Σέλκα - 4Μ Χαρτόδετο
2002 Μηχανήματα τεχνικών έργων Συγγραφέας Σέλκα - 4Μ Χαρτόδετο
2000 Τεχνικό μνημόνιο 2000 Επιμέλεια Εκδόσεις ΣΕΛΚΑ Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Εισαγωγή στην τεχνολογία του φυσικού αερίου Σέλκα - 4Μ Χαρτόδετο
2002 Θέρμανση - Κλιματισμός : Μελέτη, κατασκευή, εγκαταστάσεις, υλικά, δίκτυα, εξοπλισμός: Επίτομη έκδοση Σέλκα - 4Μ Χαρτόδετο
2002 Θέρμανση και κλιματισμός : Μελέτη, κατασκευή, εγκαταστάσεις, υλικά, δίκτυα, εξοπλισμός Σέλκα - 4Μ Χαρτόδετο
2002 Θέρμανση και κλιματισμός : Μελέτη, κατασκευή, εγκαταστάσεις, υλικά, δίκτυα, εξοπλισμός Σέλκα - 4Μ Χαρτόδετο
2002 Μηχανήματα τεχνικών έργων Σέλκα - 4Μ Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2000 Τεχνικό μνημόνιο 2000 Εκδόσεις ΣΕΛΚΑ Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα