Παπαθεοδώρου, Χαράλαμπος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Φυσική Γ' Γενικού Λυκείου - Κρούσεις - Μηχανική στερεού σώματος - Ταλαντώσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2023 Φυσική Γ' Γενικού Λυκείου - Κρούσεις - Μηχανική στερεού σώματος - Ταλαντώσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2023 Φυσική Γ' Γενικού Λυκείου - Κύματα & Στοιχεία Κβαντομηχανικής (Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας) (έκδοση 2022) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2023 Φυσική Γ' Γενικού Λυκείου - Κύματα & Στοιχεία Κβαντομηχανικής : (Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας) (έκδοση 2022) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2022 Φυσική Γ' Γενικού Λυκείου - Ηλεκτρομαγνητισμός & Ηλεκτρομαγνητικά κύματα (έκδοση 2022) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2022 Φυσική Γ' Γενικού Λυκείου : Ηλεκτρομαγνητισμός & Ηλεκτρομαγνητικά κύματα (έκδοση 2022) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2019 Φυσική Γ΄ Λυκείου- Ηλεκτρομαγνητισμός - Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2019 Φυσική Γ΄ Λυκείου- Ηλεκτρομαγνητισμός - Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2018 Φυσική Β΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2018 Φυσική Γ΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2017 Φυσική Γ΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2017 Φυσική Β΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2017 Φυσική Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών - Επαναληπτικά θέματα (Νέο πρόγραμμα 2015-2016) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη EPUB
2016 Φυσική Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Φυσική Α΄ Γενικού Λυκείου, β΄ τόμος Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2016 Φυσική Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (β΄ τόμος) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Φυσική Α΄ Γενικού Λυκείου, α΄ τόμος Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Φυσική Α΄ Γενικού Λυκείου, α΄ τόμος Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Φυσική Α΄ Γενικού Λυκείου, β΄ τόμος Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου, Γενικής παιδείας (β΄ τόμος) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου, Γενικής παιδείας (β΄ τόμος) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου, Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών, β΄ τόμος Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Φυσική Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (α΄ τόμος) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Φυσική Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (α΄ τόμος) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Φυσική Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (β΄ τόμος) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2014 Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου, Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών, β΄ τόμος Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2014 Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου, Γενικής παιδείας – α΄ τόμος Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2014 Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου, Γενικής παιδείας – α΄ τόμος Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2014 Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου, Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών, α΄ τόμος Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2014 Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου, Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών, α΄ τόμος Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2014 Επαναληπτικά θέματα φυσικής Γ΄ λυκείου : Θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2014 Φυσική Β΄ λυκείου γενικής παιδείας Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2013 Φυσική Β΄ λυκείου : Γενικής παιδείας Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2013 Φυσική Β΄ λυκείου : Θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2012 Φυσική B΄ λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2012 Φυσική Α΄ λυκείου Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2011 Φυσική Α΄ λυκείου Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2010 Φυσική Γ΄ λυκείου : Θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2010 Φυσική Β΄ γυμνασίου Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2010 Επαναλήψεις στη φυσική Γ΄ λυκείου : Θετικής, τεχνολογικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2010 Φυσική Γ΄ λυκείου : Θετικής, τεχνολογικής κατεύθυνσης: Ταλαντώσεις, κύματα Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2009 Φυσική Γ΄ γυμνασίου Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Φυσική Γ' Γενικού Λυκείου - Κρούσεις - Μηχανική στερεού σώματος - Ταλαντώσεις Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2023 Φυσική Γ' Γενικού Λυκείου - Κρούσεις - Μηχανική στερεού σώματος - Ταλαντώσεις Εκδόσεις Πατάκη PDF
2023 Φυσική Γ' Γενικού Λυκείου - Κύματα & Στοιχεία Κβαντομηχανικής (Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας) (έκδοση 2022) Εκδόσεις Πατάκη PDF
2023 Φυσική Γ' Γενικού Λυκείου - Κύματα & Στοιχεία Κβαντομηχανικής : (Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας) (έκδοση 2022) Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2022 Φυσική Γ' Γενικού Λυκείου - Ηλεκτρομαγνητισμός & Ηλεκτρομαγνητικά κύματα (έκδοση 2022) Εκδόσεις Πατάκη PDF
2022 Φυσική Γ' Γενικού Λυκείου : Ηλεκτρομαγνητισμός & Ηλεκτρομαγνητικά κύματα (έκδοση 2022) Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2019 Φυσική Γ΄ Λυκείου- Ηλεκτρομαγνητισμός - Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2019 Φυσική Γ΄ Λυκείου- Ηλεκτρομαγνητισμός - Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2018 Φυσική Β΄ Γυμνασίου Εκδόσεις Πατάκη PDF
2018 Φυσική Γ΄ Γυμνασίου Εκδόσεις Πατάκη PDF
2017 Φυσική Γ΄ Γυμνασίου Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2017 Φυσική Β΄ Γυμνασίου Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2017 Φυσική Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών - Επαναληπτικά θέματα (Νέο πρόγραμμα 2015-2016) Εκδόσεις Πατάκη EPUB
2016 Φυσική Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Φυσική Α΄ Γενικού Λυκείου, β΄ τόμος Εκδόσεις Πατάκη PDF
2016 Φυσική Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (β΄ τόμος) Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Φυσική Α΄ Γενικού Λυκείου, α΄ τόμος Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Φυσική Α΄ Γενικού Λυκείου, α΄ τόμος Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Φυσική Α΄ Γενικού Λυκείου, β΄ τόμος Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου, Γενικής παιδείας (β΄ τόμος) Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου, Γενικής παιδείας (β΄ τόμος) Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου, Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών, β΄ τόμος Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Φυσική Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (α΄ τόμος) Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Φυσική Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (α΄ τόμος) Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Φυσική Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (β΄ τόμος) Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2014 Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου, Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών, β΄ τόμος Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2014 Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου, Γενικής παιδείας – α΄ τόμος Εκδόσεις Πατάκη PDF
2014 Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου, Γενικής παιδείας – α΄ τόμος Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2014 Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου, Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών, α΄ τόμος Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2014 Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου, Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών, α΄ τόμος Εκδόσεις Πατάκη PDF
2014 Επαναληπτικά θέματα φυσικής Γ΄ λυκείου : Θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2014 Φυσική Β΄ λυκείου γενικής παιδείας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2013 Φυσική Β΄ λυκείου : Γενικής παιδείας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2013 Φυσική Β΄ λυκείου : Θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2012 Φυσική B΄ λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2012 Φυσική Α΄ λυκείου Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2011 Φυσική Α΄ λυκείου Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2010 Φυσική Γ΄ λυκείου : Θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2010 Φυσική Β΄ γυμνασίου Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2010 Επαναλήψεις στη φυσική Γ΄ λυκείου : Θετικής, τεχνολογικής κατεύθυνσης Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2010 Φυσική Γ΄ λυκείου : Θετικής, τεχνολογικής κατεύθυνσης: Ταλαντώσεις, κύματα Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2009 Φυσική Γ΄ γυμνασίου Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα