Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ.
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Παράλληλες εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και δίκαιο ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Δίκαιο λιμένων και λιμενική πολιτική : Πρακτικά συνεδρίου 14-15 Μαΐου 2010, Θεσσαλονίκη Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2007 Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση : Πρακτική διημερίδας - Χίος 12-13 Μαϊου 2006 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες: Απελευθέρωση, ανταγωνισμός : Πρακτικά διημερίδας 12 και 13 Μαΐου 2005 - Αθήνα Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ναυτική εταιρία σύγχρονα ζητήματα Εισήγηση, Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Εμπορικό δίκαιο : Εισαγωγή: Θεμελιώδεις έννοιες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Προσωπική κράτηση για χρηματικές υποχρεώσεις από σύμβαση : Προδημοσίευση από την Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Ειδικά ζητήματα από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής : Τέσσερις αυτοτελείς μελέτες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Ο έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Το δίκαιο της βιομηχανικής και της πνευματικής ιδιοκτησίας στην πράξη : Πέντε γνωμοδοτήσεις σε τέσσερις κύκλους υποθέσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1994 Δίκαιο ανώνυμης εταιρίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1994 Δίκαιο ανώνυμης εταιρίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1994 Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετοχών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1991 Δίκαιο ανώνυμης εταιρίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1989 Ένταξη ανώνυμης εταιρίας σε όμιλο πολυεθνικό : Εντυπωσιακές μεθοδεύσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1986 Συνέπειες της εμπορικότητας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1977 Μελέται εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1976 Μελέται εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1965 Το δίκαιον των διακριτικών γνωρισμάτων : Συμβολή εις την θεωρίαν των άυλων αγαθών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση : Πρακτική διημερίδας - Χίος 12-13 Μαϊου 2006 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Εμπορικό δίκαιο : Εισαγωγή: Θεμελιώδεις έννοιες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Προσωπική κράτηση για χρηματικές υποχρεώσεις από σύμβαση : Προδημοσίευση από την Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Ειδικά ζητήματα από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής : Τέσσερις αυτοτελείς μελέτες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Ο έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Το δίκαιο της βιομηχανικής και της πνευματικής ιδιοκτησίας στην πράξη : Πέντε γνωμοδοτήσεις σε τέσσερις κύκλους υποθέσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1994 Δίκαιο ανώνυμης εταιρίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1994 Δίκαιο ανώνυμης εταιρίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1994 Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετοχών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1991 Δίκαιο ανώνυμης εταιρίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1989 Ένταξη ανώνυμης εταιρίας σε όμιλο πολυεθνικό : Εντυπωσιακές μεθοδεύσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1986 Συνέπειες της εμπορικότητας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1977 Μελέται εμπορικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1976 Μελέται εμπορικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1965 Το δίκαιον των διακριτικών γνωρισμάτων : Συμβολή εις την θεωρίαν των άυλων αγαθών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Παράλληλες εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και δίκαιο ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Δίκαιο λιμένων και λιμενική πολιτική : Πρακτικά συνεδρίου 14-15 Μαΐου 2010, Θεσσαλονίκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2006 Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες: Απελευθέρωση, ανταγωνισμός : Πρακτικά διημερίδας 12 και 13 Μαΐου 2005 - Αθήνα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ναυτική εταιρία σύγχρονα ζητήματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα