Μυλωνάς, Νίκος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία, 2η Έκδοση : Περιέχει εφαρμογές με Matlab Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2022 Πιθανότητες και Στατιστική για Μηχανικούς, 2η Έκδοση : Με εφαρμογές στο MATLAB και το SPSS Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2021 Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών και Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2019 Φυσική : Μηχανική και Ηλεκτρομαγνητισμός Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Στατιστική με SPSS Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 MATLAB, Εισαγωγή και Εφαρμογές για Μηχανικούς Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής και Γραμμική Άλγεβρα Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2016 Ανώτερα Μαθηματικά Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2016 Γραμμική Άλγεβρα,Βελτιστοποίηση και Δυναμική Ανάλυση στις Οικονομικές Επιστήμες Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2016 Πιθανότητες και Στατιστική για Μηχανικούς Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2016 Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2016 Οικονομικά Μαθηματικά Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2015 Λογισμός Συναρτήσεων Μιας Μεταβλητής Και Γραμμική Άλγεβρα Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2015 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2015 Διαφορικές Εξισώσεις, Μετασχηματισμοί & Μιγαδικές Συναρτήσεις Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2014 Ανώτερα Μαθηματικά Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2013 Γραμμική άλγεβρα και αναλυτική γεωμετρία Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2013 Πιθανότητες και στατιστική Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2012 Mαθηματικά κατεύθυνσης Γ Λυκείου Β' Τόμος Συγγραφέας Smart Learn Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Φυσική κατεύθυνσης Γ Λυκείου Α' Τόμος Συγγραφέας Smart Learn Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ηλεκτρομαγνητισμός και εφαρμογές Μετάφραση, Επιμέλεια Τζιόλα Σκληρόδετο
2010 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Smart Learn Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών : Μαθηματικά για μηχανικούς και φυσικούς Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2001 Ασκήσεις φυσικής Γ΄ ενιαίου λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Βακάλη Χαρτόδετο
2000 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Γ΄ ενιαίου λυκείου : Ανάπτυξη αλγορίθμων, πίνακες, προγραμματισμός σε γλώσσα, εκσφαλμάτωση, τεκμηρίωση προγράμματος Συγγραφέας Βακάλη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία, 2η Έκδοση : Περιέχει εφαρμογές με Matlab Τζιόλα Σκληρόδετο
2022 Πιθανότητες και Στατιστική για Μηχανικούς, 2η Έκδοση : Με εφαρμογές στο MATLAB και το SPSS Τζιόλα Σκληρόδετο
2021 Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών και Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις Τζιόλα Σκληρόδετο
2019 Φυσική : Μηχανική και Ηλεκτρομαγνητισμός Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Στατιστική με SPSS Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 MATLAB, Εισαγωγή και Εφαρμογές για Μηχανικούς Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής και Γραμμική Άλγεβρα Τζιόλα Σκληρόδετο
2016 Ανώτερα Μαθηματικά Τζιόλα Σκληρόδετο
2016 Γραμμική Άλγεβρα,Βελτιστοποίηση και Δυναμική Ανάλυση στις Οικονομικές Επιστήμες Τζιόλα Σκληρόδετο
2016 Πιθανότητες και Στατιστική για Μηχανικούς Τζιόλα Σκληρόδετο
2016 Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών Τζιόλα Σκληρόδετο
2016 Οικονομικά Μαθηματικά Τζιόλα Σκληρόδετο
2015 Λογισμός Συναρτήσεων Μιας Μεταβλητής Και Γραμμική Άλγεβρα Τζιόλα Σκληρόδετο
2015 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Τζιόλα Σκληρόδετο
2015 Διαφορικές Εξισώσεις, Μετασχηματισμοί & Μιγαδικές Συναρτήσεις Τζιόλα Σκληρόδετο
2014 Ανώτερα Μαθηματικά Τζιόλα Σκληρόδετο
2013 Γραμμική άλγεβρα και αναλυτική γεωμετρία Τζιόλα Σκληρόδετο
2013 Πιθανότητες και στατιστική Τζιόλα Σκληρόδετο
2012 Mαθηματικά κατεύθυνσης Γ Λυκείου Β' Τόμος Smart Learn Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Φυσική κατεύθυνσης Γ Λυκείου Α' Τόμος Smart Learn Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Smart Learn Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών : Μαθηματικά για μηχανικούς και φυσικούς Τζιόλα Σκληρόδετο
2001 Ασκήσεις φυσικής Γ΄ ενιαίου λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Βακάλη Χαρτόδετο
2000 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Γ΄ ενιαίου λυκείου : Ανάπτυξη αλγορίθμων, πίνακες, προγραμματισμός σε γλώσσα, εκσφαλμάτωση, τεκμηρίωση προγράμματος Βακάλη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Ηλεκτρομαγνητισμός και εφαρμογές Τζιόλα Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Ηλεκτρομαγνητισμός και εφαρμογές Τζιόλα Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα