Μαυρίδης, Στυλιανός Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις : Τρίπολη - Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021- Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 3η έκδ., 2022 Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Μισθώσεις Ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης Νο 1 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Μισθώσεις Ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Το σύγχρονο διοικητικό σύστημα Συγγραφέας Εκδόσεις ΕΑΠ Χαρτόδετο
2020 Φορολογικός Πολυκώκας : 20 Νομοθετήματα Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015) : Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 18] Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. EPUB
2018 Φορολογικός Πολυκώδικας - Συμπλήρωμα, 2018 : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Δρ. Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Κάτοχος Μεταδιδακτορικού Δημοσιονομικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Φορολογικός Πολυκώδικας - 20 Νομοθετήματα : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Δρ. Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Κάτοχος Μεταδιδακτορικού Δημοσιονομικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Φορολογικός Πολυκώδικας - 20 Νομοθετήματα : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας - Μάιος 2016 : (Ν. 2690/1999). Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 18] Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Φορολογικός Πολυκώδικας - 19 Νομοθετήματα : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας : (Ν. 2690/1999). Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. Μάιος 2015. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 18] Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Δημόσιες συμβάσεις & Πανεπιστήμιο στο νέο θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4281/2014 - Ν. 4270/2014 - Ν. 4009/2011 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας : (Ν. 2690/1999). Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. Ιούλιος 2014. Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας : (Ν. 2690/1999). Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. Μάρτιος 2014. Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Φορολογικός Πολυκώδικας - 17 Νομοθετήματα : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Δημόσια οικονομικά και δίκαιο : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Τα κριτήρια δημοσιονομικής πειθαρχίας στην οικοδόμηση της ευρωζώνης : Η περίπτωση της Ελλάδος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις : Τρίπολη - Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021- Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Μισθώσεις Ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης Νο 1 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Μισθώσεις Ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Το σύγχρονο διοικητικό σύστημα Εκδόσεις ΕΑΠ Χαρτόδετο
2019 Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. EPUB
2016 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας - Μάιος 2016 : (Ν. 2690/1999). Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 18] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Δημόσιες συμβάσεις & Πανεπιστήμιο στο νέο θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4281/2014 - Ν. 4270/2014 - Ν. 4009/2011 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας : (Ν. 2690/1999). Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. Μάρτιος 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας : (Ν. 2690/1999). Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. Ιούλιος 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Δημόσια οικονομικά και δίκαιο : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Τα κριτήρια δημοσιονομικής πειθαρχίας στην οικοδόμηση της ευρωζώνης : Η περίπτωση της Ελλάδος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 3η έκδ., 2022 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Φορολογικός Πολυκώκας : 20 Νομοθετήματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015) : Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 18] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Φορολογικός Πολυκώδικας - Συμπλήρωμα, 2018 : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Δρ. Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Κάτοχος Μεταδιδακτορικού Δημοσιονομικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Φορολογικός Πολυκώδικας - 20 Νομοθετήματα : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Δρ. Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Κάτοχος Μεταδιδακτορικού Δημοσιονομικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Φορολογικός Πολυκώδικας - 20 Νομοθετήματα : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Φορολογικός Πολυκώδικας - 19 Νομοθετήματα : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας : (Ν. 2690/1999). Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. Μάιος 2015. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 18] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Φορολογικός Πολυκώδικας - 17 Νομοθετήματα : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα