Μαυρίδης, Στυλιανός Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2023 Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ού αι. και η επίδρασή τους στη Δυτική Μακεδονία : Πρακτικά επιστημονικού Συνεδρίου ΕΜΑΕΦ 18-19 Σεπτεμβρίου 2021 Φλώρινα Ομιλητής Επίκεντρο Χαρτόδετο
2022 Φορολογικός Πολυκώδικας - 20 Νομοθετήματα : Σεπτέμβριος 2022 Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015)- Οκτώβριος 2022 Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις : Τρίπολη - Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021- Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 3η έκδ., 2022 Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Μισθώσεις Ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης Νο 1 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Μισθώσεις Ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Το σύγχρονο διοικητικό σύστημα Συγγραφέας Εκδόσεις ΕΑΠ Χαρτόδετο
2020 Φορολογικός Πολυκώκας : 20 Νομοθετήματα Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015) : Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 18] Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Ebook, EPUB
2018 Φορολογικός Πολυκώδικας - Συμπλήρωμα, 2018 : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Δρ. Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Κάτοχος Μεταδιδακτορικού Δημοσιονομικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Φορολογικός Πολυκώδικας - 20 Νομοθετήματα : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Δρ. Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Κάτοχος Μεταδιδακτορικού Δημοσιονομικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Φορολογικός Πολυκώδικας - 20 Νομοθετήματα : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας - Μάιος 2016 : (Ν. 2690/1999). Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 18] Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Φορολογικός Πολυκώδικας - 19 Νομοθετήματα : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας : (Ν. 2690/1999). Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. Μάιος 2015. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 18] Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Δημόσιες συμβάσεις & Πανεπιστήμιο στο νέο θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4281/2014 - Ν. 4270/2014 - Ν. 4009/2011 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας : (Ν. 2690/1999). Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. Ιούλιος 2014. Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας : (Ν. 2690/1999). Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. Μάρτιος 2014. Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Φορολογικός Πολυκώδικας - 17 Νομοθετήματα : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Δημόσια οικονομικά και δίκαιο : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Τα κριτήρια δημοσιονομικής πειθαρχίας στην οικοδόμηση της ευρωζώνης : Η περίπτωση της Ελλάδος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις : Τρίπολη - Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021- Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Μισθώσεις Ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης Νο 1 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Μισθώσεις Ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Το σύγχρονο διοικητικό σύστημα Εκδόσεις ΕΑΠ Χαρτόδετο
2019 Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Ebook, EPUB
2014 Δημόσιες συμβάσεις & Πανεπιστήμιο στο νέο θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4281/2014 - Ν. 4270/2014 - Ν. 4009/2011 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Δημόσια οικονομικά και δίκαιο : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Τα κριτήρια δημοσιονομικής πειθαρχίας στην οικοδόμηση της ευρωζώνης : Η περίπτωση της Ελλάδος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Φορολογικός Πολυκώδικας - 20 Νομοθετήματα : Σεπτέμβριος 2022 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015)- Οκτώβριος 2022 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 3η έκδ., 2022 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Φορολογικός Πολυκώκας : 20 Νομοθετήματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015) : Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 18] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Φορολογικός Πολυκώδικας - Συμπλήρωμα, 2018 : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Δρ. Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Κάτοχος Μεταδιδακτορικού Δημοσιονομικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Φορολογικός Πολυκώδικας - 20 Νομοθετήματα : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Δρ. Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Κάτοχος Μεταδιδακτορικού Δημοσιονομικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Φορολογικός Πολυκώδικας - 20 Νομοθετήματα : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας - Μάιος 2016 : (Ν. 2690/1999). Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 18] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Φορολογικός Πολυκώδικας - 19 Νομοθετήματα : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας : (Ν. 2690/1999). Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. Μάιος 2015. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 18] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας : (Ν. 2690/1999). Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. Ιούλιος 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας : (Ν. 2690/1999). Επιμέλεια: Στυλιανός Δ. Μαυρίδης. Μάρτιος 2014. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Φορολογικός Πολυκώδικας - 17 Νομοθετήματα : Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ού αι. και η επίδρασή τους στη Δυτική Μακεδονία : Πρακτικά επιστημονικού Συνεδρίου ΕΜΑΕΦ 18-19 Σεπτεμβρίου 2021 Φλώρινα Ομιλητής Επίκεντρο Χαρτόδετο