Μαυριάς, Κωνσταντίνος Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Η γένεση του ελληνικού συνταγματισμού - Η ελληνική συνταγματική ιστορία κατά τα επαναστατικά και τα μετεπαναστατικά χρόνια : πρακτικά συνεδρίου του ΕΚΠΑ, πρωτοβουλία 1821-2021 - Εθνική Τράπεζα, 19-20 Μαρτίου 2021 Συγγραφέας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χαρτόδετο
2021 Συνταγματικό Δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Συνταγματικό Δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2021 Αρετήν την Καλλίστην Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρα : Mélanges en l’honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης : Συγκριτική Πολιτική. Συγκλίσεις και Αποκλίσεις Εισήγηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2014 Ιστορία των πολιτικών ιδεών -Από την Ελληνική αρχαιότητα έως τον Ρουσσώ Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2013 Ιστορία πολιτικών ιδεών Συγγραφέας Θέμις Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Συνταγματικό Δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2012 Συνταγματικό Δίκαιο Συγγραφέας Θέμις Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Το μέλλον του Ελληνικού Κοινοβουλίου : Συνταγματικές και πολιτικές διαστάσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2010 50e anniversaire de la constitution de 1958 : Constitution, enseignement et doctrine Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Συνταγματικά κείμενα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Συνταγματικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ερμηνεία του συντάγματος I Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Συνταγματικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Conception mécaniste et conception normative de la constitution Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Συνταγματικό δίκαιο : Θεωρία του κράτους: Πολίτευμα: Λειτουργίες του κράτους Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ερμηνεία του συντάγματος Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1999 Ερμηνεία του συντάγματος Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1998 Constitution, law and rights in the welfare state and beyond Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 L' evolution des regimes electoraux en Grece Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Les autoroutes de la communication au regard de protection des libertés publiques Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η εξέλιξη των εκλογικών συστημάτων σε επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Transition démocratique et changement constitutionnel en Europe du sud : Espagne - Grèce - Portugal Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Υποαντιπροσώπευση γυναικών και δημοκρατία : Η συνταγματικότητα των θετικών μέτρων για την ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στη δημόσια ζωή Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι στο ελληνικό, γαλλικό και αγγλικό δημόσιο δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η εξέλιξη και η λειτουργία του θεσμού της διοικητικής αποκέντρωσης και η διαμόρφωσή του στα πλαίσια του σύγχρονου ελληνικού κράτους Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η κοινοβουλευτική αναφορά του άρθρου 69 του Συντάγματος 1975/86 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Οι εξεταστικές επιτροπές του άρθρου 68 παρ. 2 του Συντάγματος 1975/86 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στο καθεστώς μετατάξεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων και η κατάργηση της δικαστικής αναστολής εκτελέσεως Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Εκφάνσεις μη κοσμικότητας στη νεοελληνική πραγματικότητα Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Οι εγκύκλιοι : Νομική φύση, διακρίσεις, δικαστικός έλεγχος Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού των δημοσίων επιχειρήσεων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Ο επίκαιρος κοινοβουλευτικός έλεγχος Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Το κοινό σύστημα του ΦΠΑ σύμφωνα με τις κοινοτικές ρυθμίσεις και την ελληνική νομοθεσία : Τα ουσιώδη στοιχεία του φόρου Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1989 Η προστασία του περιβάλλοντος από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1989 Περιβάλλον και τοπική αυτοδιοίκηση : Αρμοδιότητες των ΟΤΑ σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και περιβάλλοντος Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Ο σκοπός του δικαιώματος της απεργίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Οι άτυπες διοικητικές προσφυγές : Συνταγματική θεμελίωση, προϋποθέσεις άσκησης, έκταση ελέγχου Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Η γένεση του ελληνικού συνταγματισμού - Η ελληνική συνταγματική ιστορία κατά τα επαναστατικά και τα μετεπαναστατικά χρόνια : πρακτικά συνεδρίου του ΕΚΠΑ, πρωτοβουλία 1821-2021 - Εθνική Τράπεζα, 19-20 Μαρτίου 2021 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χαρτόδετο
2021 Συνταγματικό Δίκαιο Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Συνταγματικό Δίκαιο Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2021 Αρετήν την Καλλίστην Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρα : Mélanges en l’honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Ιστορία των πολιτικών ιδεών -Από την Ελληνική αρχαιότητα έως τον Ρουσσώ Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2013 Ιστορία πολιτικών ιδεών Θέμις Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Συνταγματικό Δίκαιο Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2012 Συνταγματικό Δίκαιο Θέμις Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Το μέλλον του Ελληνικού Κοινοβουλίου : Συνταγματικές και πολιτικές διαστάσεις Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2010 50e anniversaire de la constitution de 1958 : Constitution, enseignement et doctrine Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Συνταγματικά κείμενα Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Συνταγματικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ερμηνεία του συντάγματος I Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Συνταγματικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Συνταγματικό δίκαιο : Θεωρία του κράτους: Πολίτευμα: Λειτουργίες του κράτους Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Transition démocratique et changement constitutionnel en Europe du sud : Espagne - Grèce - Portugal Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2000 Conception mécaniste et conception normative de la constitution Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ερμηνεία του συντάγματος Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1999 Ερμηνεία του συντάγματος Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1998 Constitution, law and rights in the welfare state and beyond Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 L' evolution des regimes electoraux en Grece Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Les autoroutes de la communication au regard de protection des libertés publiques Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η εξέλιξη των εκλογικών συστημάτων σε επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Transition démocratique et changement constitutionnel en Europe du sud : Espagne - Grèce - Portugal Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Υποαντιπροσώπευση γυναικών και δημοκρατία : Η συνταγματικότητα των θετικών μέτρων για την ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στη δημόσια ζωή Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι στο ελληνικό, γαλλικό και αγγλικό δημόσιο δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η εξέλιξη και η λειτουργία του θεσμού της διοικητικής αποκέντρωσης και η διαμόρφωσή του στα πλαίσια του σύγχρονου ελληνικού κράτους Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η κοινοβουλευτική αναφορά του άρθρου 69 του Συντάγματος 1975/86 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Οι εξεταστικές επιτροπές του άρθρου 68 παρ. 2 του Συντάγματος 1975/86 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στο καθεστώς μετατάξεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων και η κατάργηση της δικαστικής αναστολής εκτελέσεως Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Εκφάνσεις μη κοσμικότητας στη νεοελληνική πραγματικότητα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Οι εγκύκλιοι : Νομική φύση, διακρίσεις, δικαστικός έλεγχος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού των δημοσίων επιχειρήσεων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Ο επίκαιρος κοινοβουλευτικός έλεγχος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Το κοινό σύστημα του ΦΠΑ σύμφωνα με τις κοινοτικές ρυθμίσεις και την ελληνική νομοθεσία : Τα ουσιώδη στοιχεία του φόρου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1989 Η προστασία του περιβάλλοντος από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1989 Περιβάλλον και τοπική αυτοδιοίκηση : Αρμοδιότητες των ΟΤΑ σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και περιβάλλοντος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Ο σκοπός του δικαιώματος της απεργίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Οι άτυπες διοικητικές προσφυγές : Συνταγματική θεμελίωση, προϋποθέσεις άσκησης, έκταση ελέγχου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης : Συγκριτική Πολιτική. Συγκλίσεις και Αποκλίσεις Εισήγηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο