Μαλαχίας, Γεώργιος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Τα Δελφικά Παραγγέλματα στο Μονοπάτι της Ικαρίας Συγγραφέας Εταιρεία Ικαριακών Μελετών Χαρτόδετο
2006 Ανελκυστήρες : Θεωρία, κανονισμοί, υπολογισμοί Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2004 Πυροπροστασία κτιρίων : 4 πρότυπες μελέτες Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1998 Πυροπροστασία Κτιρίων. 4 πρότυπες μελέτες Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1997 Κεντρικές θερμάνσεις με μονοσωλήνιο σύστημα και δύο πρότυπες μελέτες Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1994 Ανυψωτικά Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1993 Κατανομή των δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων μετά παραδειγμάτων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Τα Δελφικά Παραγγέλματα στο Μονοπάτι της Ικαρίας Εταιρεία Ικαριακών Μελετών Χαρτόδετο
2006 Ανελκυστήρες : Θεωρία, κανονισμοί, υπολογισμοί Ίων Χαρτόδετο
2004 Πυροπροστασία κτιρίων : 4 πρότυπες μελέτες Ίων Χαρτόδετο
1998 Πυροπροστασία Κτιρίων. 4 πρότυπες μελέτες Ίων Χαρτόδετο
1997 Κεντρικές θερμάνσεις με μονοσωλήνιο σύστημα και δύο πρότυπες μελέτες Ίων Χαρτόδετο
1994 Ανυψωτικά Ίων Χαρτόδετο
1993 Κατανομή των δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων μετά παραδειγμάτων Ίων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα