Κουταβά - Δεληβοριά, Βαρβάρα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Δωδεκάορτον Συγγραφέας Bookstars - Γιωγγαράς Χαρτόδετο
2015 Εικόνες Φυτών από το Βυζάντιο Συγγραφέας Bookstars - Γιωγγαράς Χαρτόδετο
2015 Η σημειολογική αντίληψη για τα φυτά στο Βυζάντιο : Από τον ονειροκριτικό σε ένα γενικότερο κώδικα Συγγραφέας Bookstars - Γιωγγαράς Χαρτόδετο
2003 Αυτοκρατορικές και ηγεμονικές δωρεές προς ξένους και από ξένους στο βυζαντινό χώρο 12ος-15ος αι. Επιμέλεια σειράς Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Βυζαντινά βασιλικά συνοικέσια μετ' αλλοφύλων και αλλογλώσσων Επιμέλεια σειράς Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Οι Βυζαντινοί στο φραγκικό πριγκιπάτο της Αχαΐας Επιμέλεια σειράς Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Έργα και ημέρες δυτικών απεσταλμένων στην Κωνσταντινούπολη : Από την εποχή της εικονομαχίας ως το σχίσμα (726-1054) Επιμέλεια σειράς Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Ούννοι, Βυζάντιο και Ευρώπη : Ο κόσμος των πρώιμων Τούρκων Επιμέλεια σειράς Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Δωδεκάορτον Bookstars - Γιωγγαράς Χαρτόδετο
2015 Εικόνες Φυτών από το Βυζάντιο Bookstars - Γιωγγαράς Χαρτόδετο
2015 Η σημειολογική αντίληψη για τα φυτά στο Βυζάντιο : Από τον ονειροκριτικό σε ένα γενικότερο κώδικα Bookstars - Γιωγγαράς Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Αυτοκρατορικές και ηγεμονικές δωρεές προς ξένους και από ξένους στο βυζαντινό χώρο 12ος-15ος αι. Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Βυζαντινά βασιλικά συνοικέσια μετ' αλλοφύλων και αλλογλώσσων Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Οι Βυζαντινοί στο φραγκικό πριγκιπάτο της Αχαΐας Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Έργα και ημέρες δυτικών απεσταλμένων στην Κωνσταντινούπολη : Από την εποχή της εικονομαχίας ως το σχίσμα (726-1054) Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Ούννοι, Βυζάντιο και Ευρώπη : Ο κόσμος των πρώιμων Τούρκων Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα