Κόντος - Μάναλης, Λεονάρδος Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Δημόσια οικονομικά και δίκαιο : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2007 Η φορολογία των επιχειρήσεων : Πλαίσια, διαδικασία, ερμηνεία & πράξη Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Διεθνές και ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο : Θεμελιώσεις και εφαρμογές Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ελληνικό φορολογικό δίκαιο : Θεμελιώσεις, φορολογική διαδικασία, εφαρμογές Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2002 Οι λειτουργίες των εγγράφων στο φορολογικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
1998 Φορολογικό δίκαιο : Θεμελιώσεις και εφαρμογές Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Δημόσια οικονομικά και δίκαιο : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2007 Η φορολογία των επιχειρήσεων : Πλαίσια, διαδικασία, ερμηνεία & πράξη Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Διεθνές και ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο : Θεμελιώσεις και εφαρμογές Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ελληνικό φορολογικό δίκαιο : Θεμελιώσεις, φορολογική διαδικασία, εφαρμογές Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2002 Οι λειτουργίες των εγγράφων στο φορολογικό δίκαιο Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
1998 Φορολογικό δίκαιο : Θεμελιώσεις και εφαρμογές Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα