Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Το ΚΚΕ επίσημα κείμενα Συγγραφέας Σύγχρονη Εποχή Σκληρόδετο
2002 Το ΚΚΕ επίσημα κείμενα Συγγραφέας Σύγχρονη Εποχή Δερματόδετο
2000 Εξελίξεις, τάσεις, προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Φορέας επιμέλειας Σύγχρονη Εποχή Χαρτόδετο
2000 Από το 15ο ως το 16ο συνέδριο του ΚΚΕ Φορέας επιμέλειας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1998 Έπεσαν για τη ζωή Φορέας επιμέλειας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1998 Έπεσαν για τη ζωή Φορέας επιμέλειας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1997 Επίσημα κείμενα 1956-1961 Φορέας επιμέλειας Σύγχρονη Εποχή Σκληρόδετο
1996 Δημοκρατικός στρατός Φορέας επιμέλειας Ριζοσπάστης Δερματόδετο
1996 Δημοκρατικός στρατός Φορέας επιμέλειας Ριζοσπάστης Δερματόδετο
1996 15ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Φορέας επιμέλειας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1996 Καταστατικό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Φορέας επιμέλειας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1996 Πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Φορέας επιμέλειας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1996 Από το 14ο ως το 15ο συνέδριο του ΚΚΕ Φορέας επιμέλειας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1995 Το ΚΚΕ επίσημα κείμενα Συγγραφέας Σύγχρονη Εποχή Δερματόδετο
1994 Για την ευρωπαϊκή καπιταλιστική ενοποίηση Φορέας επιμέλειας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1994 Έπεσαν για τη ζωή Φορέας επιμέλειας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1994 Μεταμορφώσεις της σοσιαλδημοκρατίας και περιπλανήσεις της νεοαριστεράς Φορέας επιμέλειας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1993 Το ΚΚΕ για την ΕΟΚ και την καπιταλιστική ευρωπαϊκή ενοποίηση Φορέας επιμέλειας Σύγχρονη Εποχή Χαρτόδετο
1990 Από το 12ο ως το 13ο συνέδριο του ΚΚΕ Φορέας επιμέλειας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1988 Έπεσαν για τη ζωή Φορέας επιμέλειας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1982 Το πρώτο συνέδριο του ΣΕΚΕ Φορέας επιμέλειας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1981 Κείμενα της εθνικής αντίστασης Φορέας επιμέλειας Σύγχρονη Εποχή Χαρτόδετο
1981 Κείμενα της Εθνικής Αντίστασης Φορέας επιμέλειας Σύγχρονη Εποχή Χαρτόδετο
Από το 11ο ως το 12ο συνέδριο του ΚΚΕ Φορέας επιμέλειας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
Ολομέλειες της ΚΕ του ΚΚΕ από το 11ο ως το 12ο συνέδριο του ΚΚΕ Φορέας επιμέλειας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Το ΚΚΕ επίσημα κείμενα Σύγχρονη Εποχή Σκληρόδετο
2002 Το ΚΚΕ επίσημα κείμενα Σύγχρονη Εποχή Δερματόδετο
1995 Το ΚΚΕ επίσημα κείμενα Σύγχρονη Εποχή Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2000 Εξελίξεις, τάσεις, προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Σύγχρονη Εποχή Χαρτόδετο
2000 Από το 15ο ως το 16ο συνέδριο του ΚΚΕ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1998 Έπεσαν για τη ζωή Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1998 Έπεσαν για τη ζωή Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1997 Επίσημα κείμενα 1956-1961 Σύγχρονη Εποχή Σκληρόδετο
1996 Δημοκρατικός στρατός Ριζοσπάστης Δερματόδετο
1996 Δημοκρατικός στρατός Ριζοσπάστης Δερματόδετο
1996 15ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1996 Καταστατικό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1996 Πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1996 Από το 14ο ως το 15ο συνέδριο του ΚΚΕ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1994 Για την ευρωπαϊκή καπιταλιστική ενοποίηση Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1994 Έπεσαν για τη ζωή Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1994 Μεταμορφώσεις της σοσιαλδημοκρατίας και περιπλανήσεις της νεοαριστεράς Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1993 Το ΚΚΕ για την ΕΟΚ και την καπιταλιστική ευρωπαϊκή ενοποίηση Σύγχρονη Εποχή Χαρτόδετο
1990 Από το 12ο ως το 13ο συνέδριο του ΚΚΕ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1988 Έπεσαν για τη ζωή Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1982 Το πρώτο συνέδριο του ΣΕΚΕ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
1981 Κείμενα της εθνικής αντίστασης Σύγχρονη Εποχή Χαρτόδετο
1981 Κείμενα της Εθνικής Αντίστασης Σύγχρονη Εποχή Χαρτόδετο
Από το 11ο ως το 12ο συνέδριο του ΚΚΕ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
Ολομέλειες της ΚΕ του ΚΚΕ από το 11ο ως το 12ο συνέδριο του ΚΚΕ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα