Κόκκινος, Διονύσιος Α., 1884-1967
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 ... Των δακρύων Συγγραφέας Οδός Πανός Χαρτόδετο
2010 Δίστομο 10 Ιουνίου 1944: Το ολοκαύτωμα : Ιστορία, χρονικά, μαρτυρίες, αναμνήσεις, καταγραφές, λογοτεχνικές προσεγγίσεις, διεκδικήσεις Συγγραφέας Σύγχρονη Έκφραση Χαρτόδετο
2009 Απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη Συγγραφέας Μέρμηγκας Χαρτόδετο
2005 Η Χίος κατά την Ελληνική Επανάσταση και τη σφαγή : Μαρτυρίες και ιστορικά κείμενα Συγγραφέας Πελινναίο Χαρτόδετο
2005 Παιδιά του κόσμου : 15 ιστορίες με παιδιά από σημαντικούς Έλληνες συγγραφείς Συγγραφέας Επίλογος Χαρτόδετο
1978 Η 28η Οκτωβρίου 1940 : Πανηγυρικοί λόγοι Ακαδημαϊκών Συγγραφέας Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη Χαρτόδετο
1978 Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος Συγγραφέας Μέλισσα Σκληρόδετο
1978 Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος Συγγραφέας Μέλισσα Σκληρόδετο
1978 Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος Συγγραφέας Μέλισσα Σκληρόδετο
1978 Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος : 1800-1945 Συγγραφέας Μέλισσα Σκληρόδετο
1977 Το Εικοσιένα : Πανηγυρικοί λόγοι Ακαδημαϊκών Συγγραφέας Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη Χαρτόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις : Ο μέγας αγών του πρώτου έτους Συγγραφέας Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις : Το δραματικόν δίπτυχον του αγώνος Συγγραφέας Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις : Εσωτερικαί δοκιμασίαι Συγγραφέας Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις : Το κρίσιμον έτος Συγγραφέας Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις Συγγραφέας Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις : Η περίοδος της αμύνης Συγγραφέας Μέλισσα Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 ... Των δακρύων Οδός Πανός Χαρτόδετο
2010 Δίστομο 10 Ιουνίου 1944: Το ολοκαύτωμα : Ιστορία, χρονικά, μαρτυρίες, αναμνήσεις, καταγραφές, λογοτεχνικές προσεγγίσεις, διεκδικήσεις Σύγχρονη Έκφραση Χαρτόδετο
2009 Απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη Μέρμηγκας Χαρτόδετο
2005 Η Χίος κατά την Ελληνική Επανάσταση και τη σφαγή : Μαρτυρίες και ιστορικά κείμενα Πελινναίο Χαρτόδετο
2005 Παιδιά του κόσμου : 15 ιστορίες με παιδιά από σημαντικούς Έλληνες συγγραφείς Επίλογος Χαρτόδετο
1978 Η 28η Οκτωβρίου 1940 : Πανηγυρικοί λόγοι Ακαδημαϊκών Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη Χαρτόδετο
1978 Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος : 1800-1945 Μέλισσα Σκληρόδετο
1978 Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος Μέλισσα Σκληρόδετο
1978 Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος Μέλισσα Σκληρόδετο
1978 Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος Μέλισσα Σκληρόδετο
1977 Το Εικοσιένα : Πανηγυρικοί λόγοι Ακαδημαϊκών Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη Χαρτόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις : Ο μέγας αγών του πρώτου έτους Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις : Το δραματικόν δίπτυχον του αγώνος Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις : Εσωτερικαί δοκιμασίαι Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις : Το κρίσιμον έτος Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις : Η περίοδος της αμύνης Μέλισσα Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα