Καρούμπαλη, Σύλβια - Βασιλική
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Michigan Proficiency - Words you Need : The Most Commonly Tested Words Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2013 15 Practice Examinations for the ECPE Book 2 Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2013 15 Practice Examinations for the ECPE Book 2 - Teacher’s Book Overprinted Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 15 Practice Examinations for the ECPE Book 2 – Student’s Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Grammar and Practice B2 Level Student’s Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Grammar and Practice B2 Level Teacher’s Book Overprinted Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 15 Practice Examinations for the ECPE Book 1 Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2012 15 Practice Examinations for the ECPE Book 1 - Teacher’s Book Overprinted Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 15 Practice Examinations for the ECPE Book 1 – Student’s Book Overprinted Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 10 MSU Practice Examinations for the CELC Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 10 MSU Practice Examinations for the CELC Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 10 Practice Tests for the PTE General Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 10 Practice Tests for the PTE General Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 ESB 10 B2 Level Examinations Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 ESB 10 B2 Level Examinations Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Vocabulary Practice for the Michigan ECCE Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 8 MSU Practice Examinations for the CELP C2 Level, Student's book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2010 8 MSU Practice Examinations for the CELP C2 Level, Teacher's book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2010 ECCE Review, 7 Complete Tests and Glossary : Student’s book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2010 ECCE Review, 7 Complete Tests and Glossary : Teacher’s book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2009 TOEIC Practice Tests, Advanced Level : 3 CDs Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2009 TOEIC Practice Tests, Advanced Level : Student’s book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2009 TOEIC Practice Tests, Advanced Level : Teacher’s book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2008 Michigan ECPE, Speaking, Listening, Writing : Student’s book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2008 Michigan ECPE, Speaking, Listening, Writing : Teacher’s book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2008 Michigan ECPE, Speaking, Listening, Writing : 3 CDs Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2008 Final Review Examinations for the Michigan Proficiency : Student's Book: 10 Exams: Book 1 Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2008 Final Review Examinations for the Michigan Proficiency : 3 CDs: 10 Exams: Book 1 Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2008 Final Review Examinations for the Michigan Proficiency : Teacher's Book: 10 Exams: Book 1 Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2007 Read up An E-Level Coursebook : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2007 Read up An E-Level Coursebook : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2006 Macmillan Course for Michigan ECCE (B1 - B2) New Edition : Companion Συγγραφέας Macmillan Hellas SA Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Michigan Proficiency Vocabulary Companion : Book 1: For 40 and 40 More Preliminary Test Books Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Targeting Michigan Proficiency : Listening Tests: Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε κασέττα
2005 Targeting Michigan Proficiency : Student's Book: A Comprehensive Coursebook for the University of Michigan ECPE Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Targeting Michigan Proficiency : Listening Tests: CD Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2005 Targeting Michigan Proficiency : Teacher's Book: A Comprehensive Coursebook for the University of Michigan ECPE Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Michigan Proficiency 40 More Preliminary Tests : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Michigan Proficiency 40 More Preliminary Tests : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Michigan Proficiency 40 Preliminary Tests : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Michigan Proficiency 40 Preliminary Tests : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 10 More Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 10 More Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 10 More Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : Cd's: 10 Listening Tests Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2004 10 Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : 3 Cd's: 10 Listening Tests Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2004 7 More Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 2: 3 Cd's Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2004 7 More Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 2: Key Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 7 More Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Copentency: Book 2: Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 7 Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 1: 3 Cd's Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2003 10 Practice Final Examination for the Michigan Proficiency : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2003 10 Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2003 7 Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 1: Key Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2003 7 Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 1: Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
1998 Michigan Proficiency Vocabulary Companion : Book 2: For 10 and 10 More Final Michigan Proficiency Examination Books Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
1996 Grammar and Practice for ECCE : Certificate of Competency: Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
1996 Vocabulary Practice for the Michigan Competency Examination (ECCE) Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
1994 Michigan Proficiency How to Close Test Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
1993 Learning Grammar Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Michigan Proficiency - Words you Need : The Most Commonly Tested Words Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2013 15 Practice Examinations for the ECPE Book 2 Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2013 15 Practice Examinations for the ECPE Book 2 - Teacher’s Book Overprinted Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 15 Practice Examinations for the ECPE Book 2 – Student’s Book Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Grammar and Practice B2 Level Student’s Book Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Grammar and Practice B2 Level Teacher’s Book Overprinted Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 15 Practice Examinations for the ECPE Book 1 Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2012 15 Practice Examinations for the ECPE Book 1 - Teacher’s Book Overprinted Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 15 Practice Examinations for the ECPE Book 1 – Student’s Book Overprinted Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 10 MSU Practice Examinations for the CELC Student's Book Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 10 MSU Practice Examinations for the CELC Teacher's Book Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 10 Practice Tests for the PTE General Student's Book Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 10 Practice Tests for the PTE General Teacher's Book Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 ESB 10 B2 Level Examinations Student's Book Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 ESB 10 B2 Level Examinations Teacher's Book Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Vocabulary Practice for the Michigan ECCE Sylvia Kar Publications Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 8 MSU Practice Examinations for the CELP C2 Level, Student's book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2010 8 MSU Practice Examinations for the CELP C2 Level, Teacher's book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2010 ECCE Review, 7 Complete Tests and Glossary : Student’s book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2010 ECCE Review, 7 Complete Tests and Glossary : Teacher’s book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2009 TOEIC Practice Tests, Advanced Level : 3 CDs Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2009 TOEIC Practice Tests, Advanced Level : Student’s book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2009 TOEIC Practice Tests, Advanced Level : Teacher’s book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2008 Michigan ECPE, Speaking, Listening, Writing : Student’s book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2008 Michigan ECPE, Speaking, Listening, Writing : Teacher’s book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2008 Michigan ECPE, Speaking, Listening, Writing : 3 CDs Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2008 Final Review Examinations for the Michigan Proficiency : Student's Book: 10 Exams: Book 1 Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2008 Final Review Examinations for the Michigan Proficiency : 3 CDs: 10 Exams: Book 1 Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2008 Final Review Examinations for the Michigan Proficiency : Teacher's Book: 10 Exams: Book 1 Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2007 Read up An E-Level Coursebook : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2007 Read up An E-Level Coursebook : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2006 Macmillan Course for Michigan ECCE (B1 - B2) New Edition : Companion Macmillan Hellas SA Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Michigan Proficiency Vocabulary Companion : Book 1: For 40 and 40 More Preliminary Test Books Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Targeting Michigan Proficiency : Listening Tests: Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε κασέττα
2005 Targeting Michigan Proficiency : Student's Book: A Comprehensive Coursebook for the University of Michigan ECPE Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Targeting Michigan Proficiency : Listening Tests: CD Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2005 Targeting Michigan Proficiency : Teacher's Book: A Comprehensive Coursebook for the University of Michigan ECPE Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Michigan Proficiency 40 More Preliminary Tests : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Michigan Proficiency 40 More Preliminary Tests : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Michigan Proficiency 40 Preliminary Tests : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Michigan Proficiency 40 Preliminary Tests : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 10 More Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 10 More Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 10 More Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : Cd's: 10 Listening Tests Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2004 10 Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : 3 Cd's: 10 Listening Tests Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2004 7 More Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 2: 3 Cd's Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2004 7 More Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 2: Key Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 7 More Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Copentency: Book 2: Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 7 Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 1: 3 Cd's Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2003 10 Practice Final Examination for the Michigan Proficiency : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2003 10 Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2003 7 Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 1: Key Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2003 7 Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 1: Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
1998 Michigan Proficiency Vocabulary Companion : Book 2: For 10 and 10 More Final Michigan Proficiency Examination Books Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
1996 Grammar and Practice for ECCE : Certificate of Competency: Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
1996 Vocabulary Practice for the Michigan Competency Examination (ECCE) Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
1994 Michigan Proficiency How to Close Test Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
1993 Learning Grammar Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα