Καρούμπαλη, Σύλβια - Βασιλική
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 8 Practice Examinations for the NOCN (C2 Level) : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2022 8 Practice Examinations for the NOCN (C2 Level) : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2022 8 Practice Examinations for the NOCN (C2 Level) : Cds Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2022 15 Practice Examinations for the ECPE Book 2 : CDS Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2022 15 Practice Examinations for the ECPE Book 2 - 2021 Format : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2022 15 Practice Examinations for the ECPE Book 2 – 2021 Format : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2021 Grammar and Practice B2 Level : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2021 Grammar and Practice B2 Level : Teacher’s Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2021 10 LRN Examinations for the C2 Level : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2021 10 MSU Practice Examinations for the CELP Book 2 : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2021 10 MSU Practice Examinations for the CELP Book 2 : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2021 10 Practice Examinations for the Michigan ECCE Book 1 : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2021 10 Practice Examinations for the Michigan ECCE Book 1 - 2021 Format : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2021 15 Practice Examinations for the ECPE Book 1 : CDS Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2021 15 Practice Examinations for the ECPE Book 1 - 2021 Format : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2021 15 Practice Examinations for the ECPE Book 1 - 2021 Format : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2021 Michigan Proficiency - Words you Need : The Most Commonly Tested Words Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 Learning Grammar C2 Level : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 Learning Grammar C2 Level : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 10 Practice Examinations for the Michigan ECCE - Book 2 - (2020 Format) : CDS Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2020 10 Practice Examinations for the Michigan ECCE - Book 2 - (2020 Format) : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 10 Practice Examinations for the Michigan ECCE - Book 2 - (2020 Format) : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 8 Practice Examinations for the NOCN (B2 Level) : CDS Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2020 8 Practice Examinations for the NOCN (B2 Level) : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 8 Practice Examinations for the NOCN (B2 Level) : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 10 MSU Practice Examinations for the B2 Level – Book 2 : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 10 MSU Practice Examinations for the B2 Level – Book 2 - 2020 Format : CDS Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 10 MSU Practice Examinations for the B2 Level – Book 2 - 2020 Format : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 10 MSU Practice Examinations for the CELC - 2020 Format : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2020 10 MSU Practice Examinations for the CELC - 2020 Format : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2020 10 MSU Practice Examinations for the CELC - 2020 Format : CDS Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2020 Vocabulary Practice for B2 Level : For all B2 Level Examinations Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2019 LRN - Learning Through Reading for the C2 Level : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2019 LRN - Learning Through Reading for the C2 Level : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2019 LRN - Learning Through Reading for the B2 Level : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2019 LRN - Learning Through Reading for the B2 Level : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2019 10 LRN Examinations for the B2 Level : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2019 10 LRN Examinations for the B2 Level : Student’s Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2019 10 LRN Examinations for the B2 Level : AUDIO CDs Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2019 10 LRN Examinations for the C2 Level : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2019 10 LRN Examinations for the C2 Level : AUDIO CDs Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2017 Learning through Reading for the NOCN C2 Level (Companion) : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2017 Learning through Reading for the NOCN C2 Level (Companion) : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2017 Learning Through Reading for the MSU B2 Level (Book 1) : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2017 Learning Through Reading for the MSU B2 Level (Book 1) : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2017 Learning Through Reading for the MSU C2 Level (Book 1) : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2017 Learning Through Reading for the MSU C2 Level (Book 1) : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2016 Learning through Reading for the NOCN B2 Level : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2016 Learning through Reading for the NOCN B2 Level : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2015 Learning Grammar Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2012 10 MSU Practice Examinations for the CELP: 5 CDs 2 : CDS Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2011 10 Practice Tests for the PTE General Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 10 Practice Tests for the PTE General Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 ESB 10 B2 Level Examinations Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 ESB 10 B2 Level Examinations Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Vocabulary Practice for the Michigan ECCE Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 8 MSU Practice Examinations for the CELP C2 Level - 2020 Format : Teacher's book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2010 8 MSU Practice Examinations for the CELP C2 Level - 2020 Format : Student's book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2010 ECCE Review, 7 Complete Tests and Glossary : Student’s book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2010 ECCE Review, 7 Complete Tests and Glossary : Teacher’s book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2009 TOEIC Practice Tests, Advanced Level : Student’s book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2009 TOEIC Practice Tests, Advanced Level : 3 CDs Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2009 TOEIC Practice Tests, Advanced Level : Teacher’s book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2008 Michigan ECPE, Speaking, Listening, Writing : Teacher’s book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2008 Michigan ECPE, Speaking, Listening, Writing : Student’s book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2008 Michigan ECPE, Speaking, Listening, Writing : 3 CDs Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2008 Final Review Examinations for the Michigan Proficiency : Teacher's Book: 10 Exams: Book 1 Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2008 Final Review Examinations for the Michigan Proficiency : 3 CDs: 10 Exams: Book 1 Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2008 Final Review Examinations for the Michigan Proficiency : Student's Book: 10 Exams: Book 1 Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2007 Read up An E-Level Coursebook : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2007 Read up An E-Level Coursebook : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2006 Macmillan Course for Michigan ECCE (B1 - B2) New Edition : Companion Συγγραφέας Macmillan Hellas SA Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Michigan Proficiency Vocabulary Companion : Book 1: For 40 and 40 More Preliminary Test Books Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Targeting Michigan Proficiency : Student's Book: A Comprehensive Coursebook for the University of Michigan ECPE Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Targeting Michigan Proficiency : Teacher's Book: A Comprehensive Coursebook for the University of Michigan ECPE Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Michigan Proficiency 40 More Preliminary Tests : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Michigan Proficiency 40 More Preliminary Tests : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Michigan Proficiency 40 Preliminary Tests : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Michigan Proficiency 40 Preliminary Tests : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Targeting Michigan Proficiency : Listening Tests: CD Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2005 Targeting Michigan Proficiency : Listening Tests: Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε κασέττα
2004 10 More Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 10 More Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 10 More Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : Cd's: 10 Listening Tests Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2004 10 Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : 3 Cd's: 10 Listening Tests Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2004 7 More Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Copentency: Book 2: Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 7 More Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 2: Key Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 7 More Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 2: 3 Cd's Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2004 7 Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 1: 3 Cd's Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2003 10 Practice Final Examination for the Michigan Proficiency : Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2003 10 Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2003 7 Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 1: Student's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2003 7 Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 1: Key Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
1998 Michigan Proficiency Vocabulary Companion : Book 2: For 10 and 10 More Final Michigan Proficiency Examination Books Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
1996 Grammar and Practice for ECCE : Certificate of Competency: Teacher's Book Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
1994 Michigan Proficiency How to Close Test Συγγραφέας Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 8 Practice Examinations for the NOCN (C2 Level) : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2022 8 Practice Examinations for the NOCN (C2 Level) : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2022 8 Practice Examinations for the NOCN (C2 Level) : Cds Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2022 15 Practice Examinations for the ECPE Book 2 : CDS Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2022 15 Practice Examinations for the ECPE Book 2 - 2021 Format : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2022 15 Practice Examinations for the ECPE Book 2 – 2021 Format : Student's Book Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2021 Grammar and Practice B2 Level : Student's Book Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2021 Grammar and Practice B2 Level : Teacher’s Book Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2021 10 LRN Examinations for the C2 Level : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2021 10 MSU Practice Examinations for the CELP Book 2 : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2021 10 MSU Practice Examinations for the CELP Book 2 : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2021 10 Practice Examinations for the Michigan ECCE Book 1 : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2021 10 Practice Examinations for the Michigan ECCE Book 1 - 2021 Format : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2021 15 Practice Examinations for the ECPE Book 1 : CDS Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2021 15 Practice Examinations for the ECPE Book 1 - 2021 Format : Student's Book Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2021 15 Practice Examinations for the ECPE Book 1 - 2021 Format : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2021 Michigan Proficiency - Words you Need : The Most Commonly Tested Words Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 Learning Grammar C2 Level : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 Learning Grammar C2 Level : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 10 Practice Examinations for the Michigan ECCE - Book 2 - (2020 Format) : CDS Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2020 10 Practice Examinations for the Michigan ECCE - Book 2 - (2020 Format) : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 10 Practice Examinations for the Michigan ECCE - Book 2 - (2020 Format) : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 8 Practice Examinations for the NOCN (B2 Level) : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 8 Practice Examinations for the NOCN (B2 Level) : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 8 Practice Examinations for the NOCN (B2 Level) : CDS Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2020 10 MSU Practice Examinations for the B2 Level – Book 2 : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 10 MSU Practice Examinations for the B2 Level – Book 2 - 2020 Format : CDS Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 10 MSU Practice Examinations for the B2 Level – Book 2 - 2020 Format : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2020 10 MSU Practice Examinations for the CELC - 2020 Format : Student's Book Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2020 10 MSU Practice Examinations for the CELC - 2020 Format : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2020 10 MSU Practice Examinations for the CELC - 2020 Format : CDS Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2020 Vocabulary Practice for B2 Level : For all B2 Level Examinations Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2019 LRN - Learning Through Reading for the C2 Level : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2019 LRN - Learning Through Reading for the C2 Level : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2019 LRN - Learning Through Reading for the B2 Level : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2019 LRN - Learning Through Reading for the B2 Level : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2019 10 LRN Examinations for the B2 Level : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2019 10 LRN Examinations for the B2 Level : Student’s Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2019 10 LRN Examinations for the B2 Level : AUDIO CDs Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2019 10 LRN Examinations for the C2 Level : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2019 10 LRN Examinations for the C2 Level : AUDIO CDs Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2017 Learning through Reading for the NOCN C2 Level (Companion) : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2017 Learning through Reading for the NOCN C2 Level (Companion) : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2017 Learning Through Reading for the MSU B2 Level (Book 1) : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2017 Learning Through Reading for the MSU B2 Level (Book 1) : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2017 Learning Through Reading for the MSU C2 Level (Book 1) : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2017 Learning Through Reading for the MSU C2 Level (Book 1) : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2016 Learning through Reading for the NOCN B2 Level : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2016 Learning through Reading for the NOCN B2 Level : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2015 Learning Grammar Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2012 10 MSU Practice Examinations for the CELP: 5 CDs 2 : CDS Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2011 10 Practice Tests for the PTE General Student's Book Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 10 Practice Tests for the PTE General Teacher's Book Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 ESB 10 B2 Level Examinations Student's Book Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 ESB 10 B2 Level Examinations Teacher's Book Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Vocabulary Practice for the Michigan ECCE Sylvia Kar Publications Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 8 MSU Practice Examinations for the CELP C2 Level - 2020 Format : Teacher's book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2010 8 MSU Practice Examinations for the CELP C2 Level - 2020 Format : Student's book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2010 ECCE Review, 7 Complete Tests and Glossary : Student’s book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2010 ECCE Review, 7 Complete Tests and Glossary : Teacher’s book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2009 TOEIC Practice Tests, Advanced Level : 3 CDs Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2009 TOEIC Practice Tests, Advanced Level : Teacher’s book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2009 TOEIC Practice Tests, Advanced Level : Student’s book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2008 Michigan ECPE, Speaking, Listening, Writing : Teacher’s book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2008 Michigan ECPE, Speaking, Listening, Writing : Student’s book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2008 Michigan ECPE, Speaking, Listening, Writing : 3 CDs Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2008 Final Review Examinations for the Michigan Proficiency : Teacher's Book: 10 Exams: Book 1 Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2008 Final Review Examinations for the Michigan Proficiency : 3 CDs: 10 Exams: Book 1 Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2008 Final Review Examinations for the Michigan Proficiency : Student's Book: 10 Exams: Book 1 Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2007 Read up An E-Level Coursebook : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2007 Read up An E-Level Coursebook : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2006 Macmillan Course for Michigan ECCE (B1 - B2) New Edition : Companion Macmillan Hellas SA Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Michigan Proficiency Vocabulary Companion : Book 1: For 40 and 40 More Preliminary Test Books Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Targeting Michigan Proficiency : Student's Book: A Comprehensive Coursebook for the University of Michigan ECPE Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Targeting Michigan Proficiency : Teacher's Book: A Comprehensive Coursebook for the University of Michigan ECPE Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Michigan Proficiency 40 More Preliminary Tests : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Michigan Proficiency 40 More Preliminary Tests : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Michigan Proficiency 40 Preliminary Tests : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Michigan Proficiency 40 Preliminary Tests : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2005 Targeting Michigan Proficiency : Listening Tests: CD Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2005 Targeting Michigan Proficiency : Listening Tests: Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε κασέττα
2004 10 More Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 10 More Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 10 More Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : Cd's: 10 Listening Tests Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2004 10 Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : 3 Cd's: 10 Listening Tests Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2004 7 More Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Copentency: Book 2: Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 7 More Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 2: Key Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2004 7 More Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 2: 3 Cd's Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2004 7 Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 1: 3 Cd's Sylvia Kar Publications Ηχητικό σε CD
2003 10 Practice Final Examination for the Michigan Proficiency : Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2003 10 Practice Final Examinations for the Michigan Proficiency : Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2003 7 Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 1: Student's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
2003 7 Practice Examinations for the Michigan ECCE : Certificate of Competency: Book 1: Key Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
1998 Michigan Proficiency Vocabulary Companion : Book 2: For 10 and 10 More Final Michigan Proficiency Examination Books Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
1996 Grammar and Practice for ECCE : Certificate of Competency: Teacher's Book Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
1994 Michigan Proficiency How to Close Test Sylvia Kar Publications Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα