Καράς, Σίμος Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2000 Μουσικόν Μηναίον Ιουλίου Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
2000 Μουσικόν Μηναίον Ιουλίου Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
2000 Μουσικόν Μηναίον Ιουνίου Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1999 Μουσικόν Μηναίον Απριλίου Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1999 Μουσικόν Μηναίον Ιανουαρίου Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1999 Μουσικόν Μηναίον Ιανουαρίου Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1999 Μουσικόν Μηναίον Ιανουαρίου Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1999 Μουσικόν Μηναίον Μαΐου Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1999 Μουσικόν Μηναίον Μαρτίου Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1999 Μουσικόν Μηναίον Φεβρουαρίου Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1999 Μουσικόν Μηναίον Φεβρουαρίου Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1991 Κούλας Πράτσικα έργα και ημέρες Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2000 Μουσικόν Μηναίον Ιουλίου Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
2000 Μουσικόν Μηναίον Ιουλίου Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
2000 Μουσικόν Μηναίον Ιουνίου Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1999 Μουσικόν Μηναίον Απριλίου Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1999 Μουσικόν Μηναίον Ιανουαρίου Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1999 Μουσικόν Μηναίον Ιανουαρίου Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1999 Μουσικόν Μηναίον Ιανουαρίου Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1999 Μουσικόν Μηναίον Μαΐου Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1999 Μουσικόν Μηναίον Μαρτίου Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1999 Μουσικόν Μηναίον Φεβρουαρίου Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1999 Μουσικόν Μηναίον Φεβρουαρίου Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής Δερματόδετο
1991 Κούλας Πράτσικα έργα και ημέρες Ευθύνη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα