Κακαβάς, Βασίλης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Μάχες του Β' παγκοσμίου Πολέμου : Τόμος 5 Συγγραφέας Γνώμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2001 Μαθηματικά γενικής παιδείας Β΄ λυκείου : Τριγωνομετρία, πολυώνυμα Επιμέλεια σειράς Ώθηση Χαρτόδετο
2001 Μαθηματικά θετικής κατεύθυνσης Β΄ λυκείου : Διανύσματα: Ευθεία: Κωνικές τομές Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Ώθηση Χαρτόδετο
2000 Διαφορικός λογισμός για τους μαθητές της Γ΄ λυκείου Συγγραφέας Ώθηση Χαρτόδετο
1999 Διανύσματα - ευθεία στο επίπεδο για τους μαθητές της Β΄ λυκείου Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Ώθηση Χαρτόδετο
1999 Εκθετική - λογαριθμική συνάρτηση για τους μαθητές της Β΄ λυκείου Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Ώθηση Χαρτόδετο
1999 Θεωρία αριθμών για τους μαθητές της Β΄ λυκείου Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Ώθηση Χαρτόδετο
1999 Μαθηματικά θετικής κατεύθυνσης Γ΄ λυκείου : Ανάλυση Ι: Συναρτήσεις, όριο, συνέχεια: Μαθήματα σε συνέχειες Συγγραφέας Ώθηση Χαρτόδετο
1999 Πίνακες, γραμμικά συστήματα, μιγαδικοί αριθμοί για τους μαθητές της Γ΄ λυκείου Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Ώθηση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Μάχες του Β' παγκοσμίου Πολέμου : Τόμος 5 Γνώμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2001 Μαθηματικά θετικής κατεύθυνσης Β΄ λυκείου : Διανύσματα: Ευθεία: Κωνικές τομές Ώθηση Χαρτόδετο
2000 Διαφορικός λογισμός για τους μαθητές της Γ΄ λυκείου Ώθηση Χαρτόδετο
1999 Διανύσματα - ευθεία στο επίπεδο για τους μαθητές της Β΄ λυκείου Ώθηση Χαρτόδετο
1999 Εκθετική - λογαριθμική συνάρτηση για τους μαθητές της Β΄ λυκείου Ώθηση Χαρτόδετο
1999 Θεωρία αριθμών για τους μαθητές της Β΄ λυκείου Ώθηση Χαρτόδετο
1999 Μαθηματικά θετικής κατεύθυνσης Γ΄ λυκείου : Ανάλυση Ι: Συναρτήσεις, όριο, συνέχεια: Μαθήματα σε συνέχειες Ώθηση Χαρτόδετο
1999 Πίνακες, γραμμικά συστήματα, μιγαδικοί αριθμοί για τους μαθητές της Γ΄ λυκείου Ώθηση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2001 Μαθηματικά γενικής παιδείας Β΄ λυκείου : Τριγωνομετρία, πολυώνυμα Ώθηση Χαρτόδετο
2001 Μαθηματικά θετικής κατεύθυνσης Β΄ λυκείου : Διανύσματα: Ευθεία: Κωνικές τομές Ώθηση Χαρτόδετο
1999 Διανύσματα - ευθεία στο επίπεδο για τους μαθητές της Β΄ λυκείου Ώθηση Χαρτόδετο
1999 Εκθετική - λογαριθμική συνάρτηση για τους μαθητές της Β΄ λυκείου Ώθηση Χαρτόδετο
1999 Θεωρία αριθμών για τους μαθητές της Β΄ λυκείου Ώθηση Χαρτόδετο
1999 Πίνακες, γραμμικά συστήματα, μιγαδικοί αριθμοί για τους μαθητές της Γ΄ λυκείου Ώθηση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα