Ινστιτούτο Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1998 Le principe de confiance legitime en droit public Français Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1998 Αντιτρομοκρατική νομοθεσία και αρχή του κράτους δικαίου Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1998 Διαιτησία και διοικητικές διαφορές Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η αγγλική και η γαλλική νομική γλώσσα και το αγγλικό δίκαιο Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η ιστορική εξέλιξη των διατάξεων του συντάγματος 1822-1986 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η προστασία του πολίτη έναντι της διοικήσεως στα σκανδιναβικά κράτη Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Σχέδιον αναθεωρήσεως του Συντάγματος : 1963 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Κείμενα διοικητικού δικαίου Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Κείμενα συνταγματικής ιστορίας : 1821-1923 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Κείμενα συνταγματικής ιστορίας : 1924-1974 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1998 Le principe de confiance legitime en droit public Français Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1998 Αντιτρομοκρατική νομοθεσία και αρχή του κράτους δικαίου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1998 Διαιτησία και διοικητικές διαφορές Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η αγγλική και η γαλλική νομική γλώσσα και το αγγλικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η ιστορική εξέλιξη των διατάξεων του συντάγματος 1822-1986 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η προστασία του πολίτη έναντι της διοικήσεως στα σκανδιναβικά κράτη Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Σχέδιον αναθεωρήσεως του Συντάγματος : 1963 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Κείμενα διοικητικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Κείμενα συνταγματικής ιστορίας : 1821-1923 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Κείμενα συνταγματικής ιστορίας : 1924-1974 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα