Βασιλείου, Ιωάννης, Dr. Πολιτικής Οικονομίας και Διεθνών Οικονομικών
Vassiliou, Ioannis, PhD.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Το 2001, έλαβε το Πτυχίο του στις Πολιτικές Επιστήμες και τη Δημόσια Διοίκηση, με εξειδίκευση στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στα πλαίσια του Πτυχίου του, τα μαθήματα κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, όπως Πολιτική Επιστήμη, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική Οικονομία, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Στατιστική και Ποσοτικές Μέθοδοι, Διοικητική Επιστήμη, Ευρωπαϊκή Οργάνωση, Θεωρία της Επικοινωνίας, Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική των Παιγνίων, Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συγκριτική Ανάλυση Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστημάτων, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας-Ένωσης, Κοινωνιολογία και Αμυντική Πολιτική και Στρατηγική. Τα κυριότερα θέματα των εργασιών του ήταν τα ακόλουθα: α) Πολιτική Επικοινωνία, β) Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1989-1999, γ) Ευρωπαϊκή Ένωση: Από την Οικονομική στην Πολιτική Ολοκλήρωση, δ) Τα Ηνωμένα Έθνη και ο Πόλεμος του Κόλπου, ε) Τα Ηνωμένα Έθνη και η Κύπρος 1974-1990, στ) Η Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (NAFTA), ζ) Συγκριτική Ανάλυση των Πολιτικών Συστημάτων της Γερμανίας και της Ελβετίας, η) Η Συνθήκη της Νίκαιας και θ) Ο Πόλεμος του Κοσσυφοπεδίου.

Το 2003, έλαβε το πρώτο μεταπτυχιακό του δίπλωμα (Master) από το Πανεπιστήμιο του Warwick (Ηνωμένο Βασίλειο) στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία με εξειδίκευση στους εξής τομείς: α) Διεθνής Πολιτική Οικονομία, β) Global Finance και γ) Διεθνές Εμπόριο. Οι κυριότερες εργασίες και παρουσιάσεις του περιλάμβαναν: α) το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα και τις διεθνείς οικονομικές κρίσεις, β) τη Θεωρία του Ρεαλισμού στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία, γ) το Χρυσό Κανόνα και το Σύστημα Bretton Woods, δ) τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και πιο συγκεκριμένα τις οικονομικές του σχέσεις με αναπτυσσόμενες χώρες και ε) τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου.

Το 2005, έλαβε το δεύτερο μεταπτυχιακό του δίπλωμα (Master) από το Πανεπιστήμιο του Birmingham (Ηνωμένο Βασίλειο) στις Διεθνείς Σπουδές (Διεθνές Οικονομικό Management) με εξειδίκευση στους εξής τομείς: α) Διεθνές Οικονομικό Management, β) Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γ) Διεθνής Οικονομική Διπλωματία. Οι κυριότερες εργασίες και παρουσιάσεις του περιλάμβαναν: α) τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, β) το Σύστημα Bretton Woods, γ) την Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δ) την Κοινή Γεωργική Πολιτική.

Το 2011, έλαβε το Διδακτορικό του δίπλωμα (PhD) από το Πανεπιστήμιο του Birmingham (Ηνωμένο Βασίλειο) με τίτλο: «Η Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο αντίκτυπός της σε δυο Μεσογειακά Κράτη Μέλη (Ιταλία και Ισπανία)». Το Διδακτορικό εξετάζει με κριτικό τρόπο τις οικονομικές [Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, ρυθμοί απασχόλησης και ανεργίας] και πολιτικές πτυχές της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στις προαναφερθείσες χώρες, αλλά και σε ολόκληρη την Ένωση.

Από το 2011, ασχολείται με την ακαδημαϊκή έρευνα στους εξής τομείς: α) Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Οικονομικά, β) Περιφερειακή Πολιτική και Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) Διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε) Πολιτική Επιστήμη και Συγκριτική Πολιτική, στ) Διεθνές Εμπόριο, ζ) Δημόσια Διοίκηση, η) Πολιτική Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις της Μέσης Ανατολής, θ) Πολιτική Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις της Βορείου και Δυτικής Αφρικής, ι) Security Studies και ια) Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ιωάννης Βασιλείου είναι συγγραφέας βιβλίων και ερευνητικών μελετών σε ζητήματα Διεθνών Οικονομικών, Πολιτικής Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περιφερειακής Πολιτικής και Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής Επιστήμης. Τον Ιανουάριο του 2013, ο Επενδυτής δημοσίευσε την εργασία του με τίτλο: «1980-1999: Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Εποχή της Άνδρωσης και της Διεύρυνσης» στο τεύχος με γενικό τίτλο: «Από τη Νέα Ευρώπη του Χίτλερ στην Ευρωζώνη της Μέρκελ» (Τόμος Α΄). Έχει λάβει μέρος σε Συνέδρια Περιφερειακής Πολιτικής της Βρετανικής Οργάνωσης Περιφερειακών Μελετών (Regional Studies Association-RSA) στο Μάντσεστερ και την Πράγα. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ελληνικά (μητρική γλώσσα).

Το βιβλίο του «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση)», σε μορφή ενιαίας έκδοσης με το βιβλίο του «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Παράρτημα Β΄ Έκδοσης)», διδάσκεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας.

Το βιβλίο του «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης;» έχει γίνει δεκτό από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Τα βιβλία του «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση)» και «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Παράρτημα Β΄ Έκδοσης)» έχουν γίνει δεκτά από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Τα βιβλία του «Το Παρόν και το Μέλλον της Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και «Η Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Μια Κριτική Προσέγγιση» έχουν γίνει δεκτά από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

Επίσης, το βιβλίο του «Το Παρόν και το Μέλλον της Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης» έχει λάβει θετικές κριτικές από το Bulletin Quotidien Europe και πιο συγκεκριμένα από την «European Library».

Τα βιβλία του «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης;» και «Το Παρόν και το Μέλλον της Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης» έλαβαν μέρος στη 12η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (7-10 Μαΐου 2015-helexpo).

Περισσότερα:
* προσωπική σελίδα του συγγραφέως
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Ευρωπαϊκή Ένωση & Ενέργεια : σκέψεις, ιδέες και συμεπράσματα Συγγραφέας Historical Quest Χαρτόδετο
2017 Η Επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διάστημα Συγγραφέας Historical Quest Χαρτόδετο
2017 Κλιματική Αλλαγή : Διαχειρίσιμο πρόβλημα ή αργός θάαντος του πλανήτη; Ρόλος & Δράσεις της Ε.Ε. έως το 2050 - Οι Επιπτώσεις στην Ελλάδα Συγγραφέας Historical Quest Χαρτόδετο
2017 Οι Επιχειρήσεις στην Ε.Ε. : Μονοπώλια - Καρτέλ - Κρατικές Ενισχύσεις - Κανόνες Ανταγωνισμού Συγγραφέας Historical Quest Χαρτόδετο
2017 Οικονομική Κρίση - Απασχόληση & Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Προτάσεις & Δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας Συγγραφέας Historical Quest Χαρτόδετο
2017 Προϋπολογισμός της Ε.Ε. : ζητήματα κατανομής & αναδιανομής πόρων στην Ε.Ε. Συγγραφέας Historical Quest Χαρτόδετο
2015 Η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Μια κριτική προσέγγιση Συγγραφέας Historical Quest Χαρτόδετο
2014 Το παρόν και το μέλλον της γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συγγραφέας Historical Quest Χαρτόδετο
2013 Ευρωπαϊκή ενοποίηση : Μια διαδικασία σύγκλισης ή απόκλισης; Συγγραφέας Historical Quest Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Ευρωπαϊκή Ένωση & Ενέργεια : σκέψεις, ιδέες και συμεπράσματα Historical Quest Χαρτόδετο
2017 Η Επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διάστημα Historical Quest Χαρτόδετο
2017 Κλιματική Αλλαγή : Διαχειρίσιμο πρόβλημα ή αργός θάαντος του πλανήτη; Ρόλος & Δράσεις της Ε.Ε. έως το 2050 - Οι Επιπτώσεις στην Ελλάδα Historical Quest Χαρτόδετο
2017 Οι Επιχειρήσεις στην Ε.Ε. : Μονοπώλια - Καρτέλ - Κρατικές Ενισχύσεις - Κανόνες Ανταγωνισμού Historical Quest Χαρτόδετο
2017 Οικονομική Κρίση - Απασχόληση & Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Προτάσεις & Δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας Historical Quest Χαρτόδετο
2017 Προϋπολογισμός της Ε.Ε. : ζητήματα κατανομής & αναδιανομής πόρων στην Ε.Ε. Historical Quest Χαρτόδετο
2015 Η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Μια κριτική προσέγγιση Historical Quest Χαρτόδετο
2014 Το παρόν και το μέλλον της γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Historical Quest Χαρτόδετο
2013 Ευρωπαϊκή ενοποίηση : Μια διαδικασία σύγκλισης ή απόκλισης; Historical Quest Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα