Θεωρητικές αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες
Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας, Ρέθυμνο, 10-13/12/2008
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-221-567-8
Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2012
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 479 σελ.
Περιγραφή
O παρών τόμος περιέχει ένα τμήμα των ανακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας με θέμα «Θεωρητικές αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες», που έγινε στο Ρέθυμνο στις 10-13 Δεκεμβρίου 2008. Η οργάνωσή του, απότοκο της στενής τετράχρονης συνεργασίας μιας ομάδας οικονομικών ιστορικών από διάφορα πανεπιστήμια της χώρας, προήλθε από την ανάγκη διαμόρφωσης ενός διαπανεπιστημιακού δικτύου πληροφόρησης και συστηματικού επιστημονικού διαλόγου με σκοπό την επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών για την Οικονομική ιστορία στην Ελλάδα. Η Οικονομική ιστορία διδάσκεται σε Τμήματα Ιστορίας, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, και η επικοινωνία καθηγητών, ερευνητών, διδακτόρων και υποψηφίων διδακτόρων που ασχολούνται με αυτό το γνωστικό αντικείμενο, ήταν μέχρι πρόσφατα σχεδόν ανύπαρκτη. Το Συνέδριο ήλθε να συμπληρώσει αυτό το κενό. Θεωρούμε ότι συσπείρωσε το εγχώριο επιστημονικό δυναμικό στον χώρο της Οικονομικής και Κοινωνικής ιστορίας, και συνέβαλε στην αναζωογόνηση του επιστημονικού διάλογου και της κριτικής αντιπαράθεσης στο πεδίο αυτό μεταξύ ιστορικών, οικονομολόγων και ερευνητών από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και θεωρητικές παραδόσεις.

Add: 2024-04-05 11:00:38 - Upd: 2024-06-14 11:44:01