Ο Τουρισμός «Χορηγός» της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Η Προστασία και η Τουριστική της Επανάχρηση
Εξώφυλλο/εικαστικό: Θεοχάρη, Ιωάννα
Επιμέλεια κειμένου: Βρασσάς, Νικόλαος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-491-178-3
Παπασωτηρίου, Αθήνα, 8/2023
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 18/2/2025
€ 26.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
22 x 20 εκ., 680 γρ., 328 σελ.
Περιγραφή
Η παρούσα μελέτη –αποτέλεσμα μακράς και λαμπρής επαγγελματικής και διδακτικής δραστηριότητας του συγγραφέα– πραγματεύεται με διεισδυτικό και σύγχρονο τρόπο τα προβλήματα, τις αγκυλώσεις αλλά και τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο τουρισμός ενόψει και της 4ης βιομηχανικής επανάστασης που ταχύτατα προβάλλει στις μέρες μας. Το βιβλίο εστιάζει στο άλμα προς τα μπρος που καλείται να πραγματοποιήσει ο τουρισμός, εγκαταλείποντας το ξεπερασμένο πια μοντέλο της τουριστικής μονοκαλλιέργειας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και οδηγώντας το τουριστικό προϊόν και τους ανθρώπους σε μια νέα ταξιδιωτική διάσταση, όπου ο ταξιδιώτης θα βιώνει μια μοναδική εμπειρία, ερχόμενος με σχεδόν μυσταγωγικό τρόπο σε επαφή τόσο με το απαράμιλλο κάλλος του εκάστοτε προορισμού όσο και με το βαθύτερο πολιτισμικό του αποτύπωμα. Στο τέλος του βιβλίου καταγράφονται λεπτομερώς τέσσερα παραδείγματα αποκατάστασης και επανάχρησης της αρχιτεκτονικής. κληρονομιάς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...xi

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ...xiii

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ...xvii

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ...xix

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ...3

01. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ...13

1. Η τεχνολογική επανάσταση, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η νέα κανονικότητα...15

2. Η πανδημία της Covid-19, η τουριστική μονοκαλλιέργεια και η πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα και τον κόσμο...22

3. Η έρευνα και η μελέτη της σχέσης του τουρισμού και της αρχιτεκτονικής κληρονομίας στο περιβάλλον του τουριστικού προορισμού...30

02. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΧΟΡΗΓΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...39

1. Η νέα δυναμική τάση του βιωματικού τουρισμού, η πανδημία, η ψηφιακή επανάσταση και οι επιπτώσεις τους στον προορισμό...41

2. Οι τεχνολογικές εξελίξεις μετά την πανδημία στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον...45

3. Το πρόγραμμα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ και το αντίστοιχο «Ελλάδα 2.0»...50

4. Η κλιματική αλλαγή, οι ΑΠΕ, η πανδημία και οι επιπτώσεις τους στον τουριστικό προορισμό...59

5. Οι προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό, την αρχιτεκτονική κληρονομιά και τον θεσμό της «χορηγίας»...65

03. Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...81

1. Οι προκλήσεις και οι δημιουργούμενες επιπτώσεις από τη συνεχή εξέλιξη και μεταμόρφωση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης...83

2. Η πανδημία και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον της εργασίας και στον τουριστικό προορισμό...91

3. Οι πιθανές συνέπειες της πανδημίας στο τουριστικό περιβάλλον και στη διαδικασία της παγκόσμιας σύγκλισης για την αντιμετώπιση των μεγάλων απειλών του πλανήτη και της ανθρωπότητας...99

04. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...113

1. Οι ρίζες του τουριστικού φαινομένου, σύντομη ιστορική αναδρομή...115

2. Η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ευρώπη και την Ελλάδα...120

3. Η αναμενόμενη ανάκαμψη του τουρισμού μετά την πανδημία της Covid-19 και η προκύπτουσα νέα κανονικότητα...127

4. Η μεγέθυνση, ο ρόλος και οι προοπτικές του ψηφιακού τουρισμού στον κορεσμό δημοφιλών προορισμών και στον θεσμό της χορηγίας...157

05. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΩΣ «ΧΟΡΗΓΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ...167

1. Η καταγραφή των ετοιμόρροπων κτιρίων στην Ελλάδα το 2020...171

2. Οι προοπτικές του θεσμού της χορηγίας για την υποστήριξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στη νέα ψηφιακή εποχή...178

3. Τα προγράμματα του ΕΟΤ: «Ξενία» (1953-1967), παραδοσιακοί ξενώνες, αποκαταστάσεις διατηρητέων (1974-1981) και ο θεσμός της χορηγίας...183

4. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής του θεσμού της χορηγίας σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας...189

06. Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:...199

1. Η πράσινη οικονομία, ο πράσινος τουρισμός και ο θεσμός της «χορηγίας» για την υποστήριξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς...203

2. Η ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων: «Renovation Wave Strategy» και οι «έξυπνοι» τουριστικοί προορισμοί...208

3. Η συμβολή της αρχιτεκτονικής κληρονομίας στο χτίσιμο του πράσινου προϊόντος των τουριστικών προορισμών...211

07. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ...215

Εισαγωγικό σημείωμα...215

Πρώτο παράδειγμα: ARCHONTIKO ARISTIS...217

Δεύτερο παράδειγμα: KINSTERNA...230

Τρίτο παράδειγμα: MAVROMICHALAI...250

Τέταρτο παράδειγμα: ARCHONTIKO CHIOTIS...268

ΕΠΙΛΟΓΟΣ...289

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ...299

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...307


Add: 2023-09-26 11:09:44 - Upd: 2023-10-02 13:22:45