Η έννομη θέση του υπερθεματιστή στην αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση των χρηματικών απαιτήσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-08-0126-2
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 9/2023
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 18/3/2025
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
272 σελ.
Περιγραφή
H παρούσα μελέτη αποβλέπει στην εξακρίβωση της έννομης θέσης του υπερθεματιστή επί αναγκαστικού πλειστηριασμού, στον εντοπισμό των προβλημάτων που ανακύπτουν, στην πρόταση λύσεων στα ανακύπτοντα ακανθώδη ζητήματα, και, τελικά, στη διεύρυνση του επιστημονικού διαλόγου.
Οι εξεταζόμενες θεματικές ενότητες κατηγοριοποιούνται με κριτήριο την «ομαλότητα» της εξέλιξης της εκτελεστικής διαδικασίας. Αρχικά, εξετάζεται η έννομη θέση του υπερθεματιστή επί έγκυρου πλειστηριασμού, όπου αναλύεται το σύμπλεγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του υπερθεματιστή, η επίδραση του πλειστηριασμού στα δικαιώματα τρίτων, η προστασία που αναγνωρίζεται στον υπερθεματιστή, όταν ανακύπτει ζήτημα ύπαρξης πραγματικού και νομικού ελαττώματος του πλειστηριασθέντος.
Εν συνεχεία, αποσαφηνίζεται η έννομη θέση του υπερθεματιστή επί άκυρου (και δικαστικά ακυρωθέντος) πλειστηριασμού ή πλειστηριασμού το κύρος του οποίου αμφισβητείται, όπου, ειδικότερα, ερευνάται η θέση του υπερθεματιστή στις δίκες όπου ως κύριο αντικείμενο ανακύπτει το κύρος του πλειστηριασμού, η αναζήτηση των δικαιωμάτων του υπερθεματιστή επί ακύρωσης του πλειστηριασμού, αλλά και η έννομη θέση του υπερθεματιστή επί διεκδικητικής αγωγής που ασκεί ο πραγματικός κύριος σε βάρος του.
Η μελέτη φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο τόσο για τον ερμηνευτή όσο και τον εφαρμοστή του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς αντιμετωπίζει κατά τρόπο σφαιρικό την έννομη θέση του υπερθεματιστή σε κάθε επιμέρους στάδιο από την κατακύρωση και εφεξής. 

Add: 2023-09-19 19:24:10 - Upd: 2024-02-22 12:27:47