Γενική Εξέταση Αίματος στους Αιματολογικούς Αναλυτές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9465-65-6
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 13/9/2024
€ 28.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 192 σελ.
Περιγραφή
Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να βοηθήσει έναν εργαστηριακό επιστήμονα να κατανοήσει μια από τις κύριες εργαστηριακές εξετάσεις, τη «γενική αίματος», όπως αυτή εξάγεται σήμερα σε ένα σύγχρονο Αιματολογικό Εργαστήριο, χωρίς να επεκτείνεται σε χειρωνακτικές μεθόδους (αν και μερικές από αυτές αποτελούν μεθόδους αναφοράς), καθόσον αυτές περιέχονται στο αντίστοιχο εργαστηριακό βιβλίο. Επειδή δε το κύριο και βασικό μέλημα ενός Εργαστηρίου είναι η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα σφάλματα που μπορεί να προκύψουν κατά τις μετρήσεις των αναλυτών, ώστε ο εργαστηριακός επιστήμονας να είναι σε θέση να τα διορθώσει και να δώσει ένα σωστό αποτέλεσμα.

Add: 2023-05-23 10:44:29 - Upd: 2024-01-15 13:41:01