Άγγελος Αθ. Αλτιντζής
  •  
  • Εκδόσεις Αθανασίου Αλτιντζή: 72 τίτλοι
  • Εκδόσεις Τρίλιζα: 0 τίτλοι
Διεύθυνση
Καμβουνίων 2-4
546 21 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 221529, 2310 795928
Fax
Email
angelos@altintzis.gr