Αντιμετώπιση της διεθνούς φοροαποφυγής και φορολογική αβεβαιότητα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-768-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 4/2023
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 10/10/2024
€ 63.75 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
648 σελ.

Add: 2023-04-10 19:13:12 - Upd: 2023-10-13 17:06:27